ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037.
Nr aktu prawnego
XLIX/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie oddalenia skargi z dnia 17.02.2023 na MOPS w Morągu
Nr aktu prawnego
XLVIII/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nr aktu prawnego
XLVIII/640/23 - XLVIII/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi na terenach wiejskich Gminy Morąg w miejscowości Bogaczewo do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XLVIII/639/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/638/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2023 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg.
Nr aktu prawnego
XLVIII/637/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/620/18 z dnia 29 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Morągu w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.
Nr aktu prawnego
XLVIII/636/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/503/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 kwietnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Morągu XXX/490/09 z dnia 26 marca 2009 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/635/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji