ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/537/22 - XXXVIII/547/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia ze Spółdzielni Socjalnej CYNAMONEK
Nr aktu prawnego
XXXVIII/536/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Narie w gminie Morąg.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/535/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg w roku szkolnym 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/534/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/533/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/485/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/532/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/487/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 marca 2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/531/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
emisji obligacji przez Gminę Morąg
Nr aktu prawnego
XXXVIII/530/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/529/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany WPF Gminy Morąg na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXVIII/528/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji