ˆ

Petycje

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data złożenia Numer Kategoria Przedmiot Podmiot Status Załącznik
Lp: 1
Data założenia
2022-10-14
Numer
1/10/2022
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla aktów planowania przestrzennego.
Podmiot
Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja nr 1.10.2022 (DOCX, 24.3 KiB)
 • Skan odpowiedzi na petycję 1/10/2022 (PDF, 327.1 KiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 1/10/2022 (DOC, 126.5 KiB)
Lp: 2
Data założenia
2022-07-31
Numer
1/7/2022
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Podmiot
Patryk Król
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja nr 1/7/2022 (PDF, 310.6 KiB)
 • załącznik do petycji nr 1/7/2022 (DOCX, 24.3 KiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 1/7/2022 (PDF, 551.1 KiB)
Lp: 3
Data założenia
2022-03-07
Numer
1/3/2022
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. Dotyczy naprawy uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Status
bez rozpatrzenia
Załącznik
 • Petycja nr 1/3/2022 (PDF, 861.7 KiB)
 • Załącznik do Petycji nr 1/3/2022 (PDF, 357.5 KiB)
 • Zawiadomienie o przekazaniu petycji nr 1/3/2022 (PDF, 302.6 KiB)
Lp: 4
Data założenia
2021-05-17
Numer
1/5/2021
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, na drodze gruntowej w Kretowinach.
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja nr 1/5/2021 (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 1/5/2021 (PDF, 425.8 KiB)
Lp: 5
Data założenia
2021-04-19
Numer
1/4/2021
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie dodania przepisów dających uprawnienia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta do oddania w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony osobom
Podmiot
Instytut Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu Polska 2050 KRS: 0000855870 Żeromskiego 24 10-355 Olsztyn
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja (PDF, 595.9 KiB)
 • Rozpatrzenie Petycji nr 1/4/2020 (PDF, 906.6 KiB)
Lp: 6
Data założenia
2020-08-06
Numer
1/8/2020
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji
Podmiot
Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja nr 1/8/2020 (PDF, 147 KiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 1/8/2020 (PDF, 122.2 KiB)
Lp: 7
Data założenia
2020-06-19
Numer
1/6/2020
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie ustawienia znaku B-35 na parkingu przy ul. Pułaskiego 3 i 5
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Skan petycji nr 1/6/2020 (PDF, 1.8 MiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 1/6/2020 (PDF, 751.2 KiB)
Lp: 8
Data założenia
2020-04-27
Numer
2/4/2020
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie o wprowadzenia, w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości za pozostałą część 2020 roku.
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja nr 2/4/2020 (PDF, 521.4 KiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 2/4/2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 9
Data założenia
2020-04-29
Numer
1/4/2020
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Morąg
Podmiot
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Petycja nr 1/4/2020 (PDF, 1.7 MiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 1/4/2020 (PDF, 1.1 MiB)
Lp: 10
Data założenia
2020-01-21
Numer
2/1/2020
Kategoria
Petycja
Przedmiot
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
Podmiot
Robert Łaniewski Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Status
rozpatrzona
Załącznik
 • Skan Petycji Nr 2/1/2020 (PDF, 986.9 KiB)
 • Odpowiedź na petycję nr 2/1/2020 (PDF, 403 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji