ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:48:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - parcela numer 187 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie dwóch I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 143/17 - parcela nr 56 o pow. 345 m2 oraz parcela nr 187 o pow. 367 m2 - z przeznaczeniem na cele warzywniczo - ogrodnicze. Cezary Korszniak
14:40:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - działka nr 949/4 obr. nr 2 m. Morąg - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działka nr 949/4 o pow. 310 m2 Renata Strzylak
14:18:35 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/653/23 Łukasz Sowizdrzał
14:14:35 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/652/23 Łukasz Sowizdrzał
14:11:41 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/651/23 Łukasz Sowizdrzał
14:08:17 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/650/23 Łukasz Sowizdrzał
14:03:04 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny L/649/23 Łukasz Sowizdrzał

Zmiany z dnia: 2023-06-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:36 Edycja elementu informacja Zarządy Osiedli Krzysztof Kosowski

Zmiany z dnia: 2023-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:43:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - Nazwa elementu do którego przynależy: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Monika Rogiewicz
12:43:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - Nazwa elementu do którego przynależy: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Monika Rogiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony