ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie infotmujace strony o zakończeniu postępowania administarcyjnego - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr 59/18, 59/15 i 59/9 obr. Antoniewo Renata Strzylak
13:47:12 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o.na działce nr 55/1 obr. Chojnik
(widoczna od 2022-05-20 00:00:00)
Renata Strzylak
11:58:20 Edycja elementu informacja LINIE AUTOBUSOWE W GMINIE MORĄG Ilona Niewiadomska
11:55:55 Edycja elementu informacja LINIE AUTOBUSOWE W GMINIE MORĄG Ilona Niewiadomska
09:35:23 Zmiana statusu elementu informacja XXXVI sesja Rady Miejskiej w Morągu w dniu 29. 04. 2022 r. - status archiwalny Krzysztof Kosowski
09:34:08 Upublicznienie elementu informacja XXXVII sesja Rady Miejskiej w Morągu w dniu 27. 05. 2022 Krzysztof Kosowski
09:18:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wodociąg publiczny Morąg 11.05.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Badania wody w Gminie Morąg Tomasz Kucharski
08:59:15 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie Gminy Morąg za 2021 r. Krzysztof Kosowski

Zmiany z dnia: 2022-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:59 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż drzew "na pniu" z działek leśnych stanowiących własność Gminy Morąg w obrębie Gulbity
(widoczna od 2022-05-18 00:00:00)
Cezary Korszniak

Zmiany z dnia: 2022-05-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:34:58 Upublicznienie elementu informacja GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 Ilona Niewiadomska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony