ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Morąg działki nr 55, położonej w obr. Bramka
Nr aktu prawnego
LIV/692/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu.
Nr aktu prawnego
LIV/691/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LIV/690/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Morąg z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LIV/689/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/688/23 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Morągu nr XXX/490/09 dnia 29 marca 2009 r.
Nr aktu prawnego
LIV/688/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek
Nr aktu prawnego
LIV/687/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIV/686/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/685/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037.
Nr aktu prawnego
LIV/685/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg.
Nr aktu prawnego
LIII.684.23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/503/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 kwietnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Morągu nr XXX/490/09 z dnia 26 marca 2009 r.
Nr aktu prawnego
LIII.683.23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji