ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 24154
Statut Gminy 7286
Burmistrz 10245
Rada Miejska 24861
Komisje Rady Miejskiej 12323
Interpelacje i zapytania radnych 2533
Ogłoszenia 210054
Jednostki organizacyjne 24334
Posiadające osobowość prawną 6499
Spółki 5608
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 10250
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 19920
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 13254
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 16371
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 15563
Instytucje Kultury 4771
Miejska Biblioteka Publiczna 75183
Morąski Dom Kultury 12099
Jednostki budżetowe 75971
Pozostałe Jednostki Budżetowe 5084
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20385
Straż Miejska 11544
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 5885
Osiedla 22768
Sołectwa 24028
Urząd 58754
Dane podstawowe 28844
Dni i godziny otwarcia 17417
Statut Gminy 8175
Regulamin organizacyjny 9360
Burmistrz Morąga 21984
Kierownictwo urzędu 37099
Wydziały i stanowiska 38493
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 19645
Wydział Finansowo-Budżetowy 14797
Wydział Komunalno-Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego 13673
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 25032
Wydział Oświaty i Kultury 15963
Urząd Stanu Cywilnego 24928
Referat Sportu i Rekreacji 1969
Referat - Pływalnia "Morąska Perła" 933
Biuro Promocji 7551
Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 15231
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 5972
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 6850
Struktura organizacyjna 14196
Kontakt 86385
Przedsiębiorcy 11542
Informacje 7675
Organizacje pozarządowe 169969
Aktualności 25106
Tryb Małych Grantów - art. 19a 54916
Konsultacje Projektów Uchwał 51253
Zespół opiniujący 10418
Kadencja 2019-2023 3183
Informacje 15596
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 11339
Programy 11521
I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 6299
II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 3078
I OTWARTY KONKURS OFERT 2021 7649
II OTWARTY KONKURS OFERT 2021 2643
I Otwarty Konkurs Ofert 2022 6563
I Otwarty Konkurs Ofert 2023 3729
I Otwarty Konkurs Ofert 2024 1917
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 6489
Pełnomocnik-kontakt 5516
Sprawozdania 14920
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 11961
Konkurs plastyczny 4976
Profilaktyka uzależnień 16671
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3906
Konkursy Ofert 28750
Diagnozy Społeczne 2527
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1539
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w Gminie Morąg na lata 2022 - 2025 2675
Ogłoszenia o naborze 275928
Projekty unijne 60241
Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 11134
Fundusz Inwestycji Lokalnych 3867
Rewitalizacja Miasta 32583
Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu 1986385
Uchwały Rady Miejskiej 1899301
Porządek obrad i projekty uchwał 216944
Głosowanie imienne 30266
Oświadczenia majątkowe 27796
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 81619
Rada Miejska w Morągu 22798
kadencja 2018-2023 16042
kadencja 2014-2018 19572
kadencja 2010-2014 28309
Majątek i finanse 18056
Budżet Gminy Morąg 124002
Sprawozdania 174755
Gospodarka nieruchomościami 40844
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 618279
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 82415
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 420538
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie, dzierżawę lub najem 152209
Wnioski 38971
Planowanie Przestrzenne 56762
Portal Mapowy Gminy Morąg - GIAP 0
Obowiązujące Miejscowe Plany 75081
Miejscowe plany zagospodarowania w trakcie opracowywania 11489
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19146
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 23558
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30014
Dane przestrzenne 858
Wnioski 1604
Ochrona środowiska 49496
Decyzje środowiskowe 85277
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 7066
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 21963
Azbest 22178
Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 2
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla ostródzko-iławskiego obszaru funkcjonalnego, w tym dla Gminy Morąg 215
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morąg 127
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI JEZIORA SKIERTĄG POPRZEZ BIOREMEDIACJĘ MIKROBIOLOGICZNĄ 80
Zarządzenia Burmistrza Morąga 1529
Rolnictwo 6199
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 10263
Strategie, raporty, opracowania 70173
Podatki i opłaty 172227
Zwolnienia z podatku 10864
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 35219
Zbiórki publiczne 12840
Zgromadzenia publiczne 12847
Poradnik Interesanta 21163
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 62898
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 10134
USC 74873
Ewidencja Ludności 82624
Dowody Osobiste 32573
Handel 21705
Sprawy Obronne 3715
Transport 2444
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 3490
Bezpłatna Pomoc Prawna 4345
Wydział Komunalno Inwestycyjny 22542
Wydział Oświaty i Kultury 59757
Wydział Finansowo-Budżetowy 16927
Zamówienia publiczne 461501
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32951
Platforma Zakupowa 0
Platforma Zamówień Publicznych - archiwalna 0
Zapytania ofertowe 217504
Zapytania ofertowe - archiwum 180216
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2901
Sieć szerokopasmowa 10069
Inne ogłoszenia 117272
Petycje 20963
Koordynator ds. dostępności 6586
STRAŻ MIEJSKA 5216

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 7309
Strona główna 183353
Instrukcja korzystania z BIP 10247
Rejestr zmian 2328798
Redakcja Biuletynu 8944
Mapa serwisu 6956
Słownik pojęć 9182
Dostęp do informacji publicznej 9090
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8753

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 6603
Informacje o naborze 372964
Aktualności 207004
Młodociani Pracownicy 43232
Gospodarka odpadami komunalnymi 30665
Publiczny Transport Zbiorowy 19816
Karta Dużej Rodziny 17453
W-M Karta Seniora 4978
Pomoc Społeczna 12029
Dane osobowe 21822
e-Urząd 28329
Profil Zaufany 15512
Usługi elektroniczne na ePUAP 22470
STREFA MIESZKAŃCA 15992
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 7059
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Morągu 32424
Raporty o stanie gminy 9483
Zadania Społeczne realizowane z budżetu państwa 432
Badania Wody 30456
Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з України 12460
ZAKUP WĘGLA 7628
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 2707
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r. 24747
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2024 r. 1596
« powrót do poprzedniej strony