Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Koordynator ds. dostępności

Szczegóły informacji

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-30 09:53:33 przez Ilona Niewiadomska

Akapit nr - brak tytułu

 
Na podstawie Art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Morągu została wyznaczona Pani Marta Palichleb.
Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Urzędu Miejskiego w Morągu
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Morągu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt
Marta Palichleb
Ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg
Tel. 757 22 31
e-mail: