ˆ

Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
L/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037.
Nr aktu prawnego
L/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2022r.
Nr aktu prawnego
L/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
udzielenia Burmistrzowi Morąga wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
L/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nr aktu prawnego
XLIX/647/23 - XLIX/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 marca 2023 r. nr PN.4131.132.2023.
Nr aktu prawnego
XLIX/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Morąg w 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037.
Nr aktu prawnego
XLIX/643/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji