ˆ

Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Morąg.
Nr aktu prawnego
XLV/612/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nr aktu prawnego
XLV/610/22 - XLV/611/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr L/804/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Morąg Programu dla Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny.
Nr aktu prawnego
XLV/609/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morąg na lata 2023 - 2027.
Nr aktu prawnego
XLV/608/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLV/607/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023 – 2037.
Nr aktu prawnego
XLV/606/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/605/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XLV/604/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/603/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XLIV/602/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji