ˆ

Sesje i uchwały Rady Miejskiej w Morągu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/557/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 501 położonej w obr. Kretowiny.
Nr aktu prawnego
XXXIX/557/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/556/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 164 położonej w obr. Jurki.
Nr aktu prawnego
XXXIX/556/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/555/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 81/6 i 81/7, położonych w obr. Kretowiny.
Nr aktu prawnego
XXXIX/555/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/554/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 25/10, położonej w obr. Nr 3 m. Morąg.
Nr aktu prawnego
XXXIX/554/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/553/22 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nr aktu prawnego
XXXIX/553/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/552/22 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Morąg”.
Nr aktu prawnego
XXXIX/552/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/551/22 w sprawie zmiany uchwały nr XL/620/18 z dnia 29 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Morągu w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg.
Nr aktu prawnego
XXXIX/551/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/550/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg.
Nr aktu prawnego
XXXIX/550/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/549/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/549/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/548/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XXXIX/548/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji