ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zapytania ofertowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Laptopy dla szkół - zapytanie ofertowe

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Siudak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-13 14:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-13 14:08:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22 11:11:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe nr ZP.271.4N.2020.DL na: pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Sobierajski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-28 13:45:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-28 13:48:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10 09:32:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Zakup laptopów do szkół prowadzonych przez Gminę Morąg”

„Zakup laptopów do szkół prowadzonych przez Gminę Morąg”

Morąg, 2 kwietnia 2020
Zapytanie ofertowe
1. Nazwa zadania:
„Zakup laptopów do szkół prowadzonych przez Gminę Morąg”
2. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminy MorągUrząd Miejski14-300 Morągul. 11 Listopada 9
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych laptopów w ilości 40 sztuk, o następujących parametrach:
 1. procesor: minimum Inter Core i3 (8 generacji);
 2. pamięć RAM: minimum 8 GB;
 3. dysk twardy: minimum SSD 256 GB;
 4. system operacyjny: Windows 10 Home;
 5. rozdzielczość: Full HD, 1920x1080 p;
 6. przekątna ekranu: 15,6 cala;
 7. wbudowana kamera w ramkę ekranu;
 8. karta graficzna zintegrowana;
 9. zestaw słuchawkowy: obu uszny, nauszny, przewody z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub mikrofonie;
 10. mikrofon na pałąku;
 11. łączność: port. 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac;
 12. dotykowy ekran: nie;
 13. wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
5. Ustala się termin wykonania przedmiotu zamówienia do 5 czerwca 2020 r.
6. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do następujących szkół w ilości:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu – 7 szt.
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 6 szt.
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 7 szt.
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 7 szt.
 5. Szkoła Podstawowa w Łącznie – 4 szt.
 6. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 4 szt.
 7. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 5 szt.
7. Wykonawca uzgodni telefoniczne z dyrektorem danej szkoły dokładną datę i godzinę dostawy.
8. Wyłoniony Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do ww szkół dostarczy listę numerów seryjnych, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim.
9. Wykonawca uzyska od dyrektorów szkół potwierdzenie na piśmie dostarczonych laptopów w ilości i parametrach określonych w zapytaniu ofertowym, które następnie dołączy do faktury za dostawę złożonej w Urzędzie Miejskim w Morągu.
10. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 
L.p.
Opis kryteriów ceny
Waga
1.
Cena (C)
85%
2.
Czas dostawy od chwili zawarcia umowy
15%
 
2) Liczba punktów, które można uzyskać za kryterium „Czas dostawy od chwili zawarcia umowy”:
 1. 10 dni – 15 pkt,
 2. 20 dni – 10 pkt,
 3. 30 dni – 5 pkt.
11. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
12. Oferta powinna być złożona do 15 kwietnia 2020 r.: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: - zeskanowana oferta lub tradycyjnie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg (liczy się data dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w ciągu 7 dni od dnia złożenia ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w BIP Urzędu Miejskiego w Morągu oraz przekazany Oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym samym terminie do oferenta wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy.
15. Zamawiający może unieważnić niniejszą procedurę bez podawania przyczyn, odwołanie na decyzję Zamawiającego nie przysługuje.
16. Dodatkowych informacji udziela Marek Siudak adres e-mail: oraz Tomasz Faraś adres e-mail: tel. 89 757 2231
 
Załącznik
Wzór formularza ofertowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-02 12:35:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-02 12:37:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-11 09:41:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawowania nadzoru inwestorskiego (w tym nadzoru przyrodniczego) nad realizacją projektu pn.: „Ochrona bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej 5 - „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów” Działania 5.3. - „Ochrona różnorodności biologicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Jankowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-06 11:12:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-06 11:17:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-07 09:45:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) W GMINIE MORĄG”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tadeusz Sobierajski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-23 12:03:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-23 12:08:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 12:27:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »