ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:10:02 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 577/27 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 577/28 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
(widoczna od 2022-12-01 00:00:00)
Renata Strzylak
12:09:21 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 10/1 i 1/5 oraz 10/3 i 1/7 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
(widoczna od 2022-12-01 00:00:00)
Renata Strzylak
12:05:21 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 577/27 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 577/27 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
(widoczna od 2022-12-01 00:00:00)
Renata Strzylak
10:44:35 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLIV/592/22 Łukasz Sowizdrzał
10:25:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLIV/591/22 Łukasz Sowizdrzał

Zmiany z dnia: 2022-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:56 Upublicznienie elementu informacja Budowa farmy fotowoltaicznej PV Jędrychówko II o mocy do 2MW na działkach numer 52/1 i 52/2, obręb Jędrychówko
(widoczna od 2022-11-30 00:00:00)
Renata Strzylak
12:02:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłączy telekomunikacyjnych w ramach programu POPC na działkach nr 59/15 i 55 poł. w obr. Antoniewo Renata Strzylak
11:46:33 Upublicznienie elementu informacja Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Morąg
(widoczna od 2022-11-30 00:00:00)
Renata Strzylak
11:39:24 Upublicznienie elementu informacja GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MORĄG NA LATA 2023– 2026
(widoczna od 2022-11-30 00:00:00)
Renata Strzylak

Zmiany z dnia: 2022-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:12 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości o łącznej mocy farmy do 100MW na części działek nr 232, 231/2, 236, 201, 204/1, 268/1, 205, 271, 97, 98/1, 100, 234, 1 i 2 obr. Łączno oraz na części działek nr 7, 8/1 i obr. Jurki
(widoczna od 2022-11-29 00:00:00)
Renata Strzylak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony