Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje dla przedsiębiorców

Szczegóły informacji

Schemat procedury kontrolnej realizowanej przez Burmistrza Morąga, jako organu kontrolnego uprawionego do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców na podstawie przepisów prawa regulujących kontrolowaną działalność gospodarczą.

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-02 10:22:52 przez Ilona Niewiadomska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Schemat procedury kontrolnej
realizowanej przez Burmistrza Morąga, jako organu kontrolnego  uprawionego do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców na podstawie przepisów prawa regulujących kontrolowaną działalność gospodarczą.
 
 1. Zasadniczo, kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Dokonując takiej analizy identyfikuje się obszary, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.
 2. Do podstawowych obszarów, gdzie ryzyko naruszenia przepisów jest największe należy zaliczyć w szczególności:
 1. prowadzenie działalności bez wymaganych przepisami prawa koncesji, upoważnień, zezwoleń itp,
 2. prowadzenie działalności z naruszeniem warunków udzielonych zezwoleń lub wpisów do właściwych ewidencji lub rejestrów, itp,
 3. prawidłowość wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa,
 4. wpływ prowadzonej działalności na ochronę środowiska, utrzymanie czystości i porządku w gminie.
 1. Podstawowym trybem typowania przedsiębiorców do kontroli (niezależnie od analizy ryzyka opisanej w pkt.2) jest tryb losowy. Typowanie przedsiębiorców poddanych kontroli dokonywane jest oddzielnie dla każdego rodzaju działowości np. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu, transport publiczny, itp.
 2. Trybu losowego nie stosuję się w przypadku, gdy organ kontrolny poweźmie uzasadnione podejrzenia w wykonywaniu działalności gospodarczej w szczególności:
 1. zagrożenia życia lub zdrowia,
 2. popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w ramach prowadzonej działalności,
 3. innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.
 1. Trybu losowego nie stosuje się również, jeżeli kontrola jest niezbędna do:
 1.  przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu;
 2. wykonania decyzji albo postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, albo
 3. sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a ust. 1 Prawa przedsiębiorców (dalej Pp) (chodzi o wezwanie do zaprzestania naruszeń
  w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia), zobowiązania, o którym mowa w art.21a ust. 2 Pp (chodzi o zobowiązanie się przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły, w wyznaczonym przez funkcjonariusza, inspektora lub przedstawiciela terminie), lub weryfikacji powiadomienia o usunięciu naruszeń lub ich skutków, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6 Pp.
 1. Kontrole u przedsiębiorców mogą być również przeprowadzane w trybie nieplanowym (doraźnym) w przypadku pozyskiwania informacji od policji, straży miejskich, mieszkańców lub innych organów o naruszeniu porządku publicznego (np. hałasu, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, awantur itp.)   wynikającego z faktu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
 2. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie kontroli jego działalności gospodarczej oraz zasady przeprowadzania tych czynności określone są w ustawie Prawo przedsiębiorców oraz ustawach regulujących prowadzenie określonej działalności gospodarczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Kowalczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-02 10:22:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-02 10:22:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02 12:12:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
680 raz(y)