ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-15 10:45:27 przez Krzysztof Kosowski

Załączniki