ˆ

Karta Dużej Rodziny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni,  zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.
 
UWAGA!
Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy na swoim utrzymaniu i wychowaniu mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W dacie składania wniosku bez znaczenia jest wiek dzieci.
 
Co zrobić żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Aby ubiegać się o wydanie karty wystarczy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o sprawowaniu władzy rodzicielskiej (oświadczenie jest załącznikiem do wniosku ).
Wniosek można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu lub na stronie: http://www.morag.naszops.pl/karta-duzej-rodziny/dokumenty-kdr
 
Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 9, (tel. 89 757 40 52 wew. 17),   pok. nr 1 (na parterze)  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
 
Korzyści z posiadania Karty Dużej Rodziny
Dla mieszkańców Gminy Morąg, z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługują ulgi między innymi w zakresie bezpłatnego korzystania z lodowiska  „Biały Orlik”, bezpłatnego wypożyczenia łyżew, ulgi w zakupie biletu do kina, zniżki w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku.
 
Partnerzy Karty Dużej Rodziny na terenie Gminy Morąg:
 
Adach Adam Krupka art. Przemysłowe/pozostałe
ul. Warmińska 17,    14-300 Morąg, www.adach.com.pl
zniżka w wysokości 10% na wszystkie produkty, oprócz towarów w cenach promocyjnych
 
PKO Bank Polski Oddział 1 w Morągu
ul. Mickiewicza11 B, 14-300 Morąg, tel.89 642 79 60,
Rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; 2) oraz dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.
 
Przedsiębiorstwo „Elmark”  Marek Fiłonowicz
Ul. Mickiewicza16, 14-300 Morąg
zniżka 5% na asortyment mebli i tapicerek, ulga nie łączy się z promocjami, każdy członek posiadający KDR będzie mógł skorzystać z ulgi
 
Księgarnia „Wiedza” Książnica Polska
ul. 3 Maja 4, 14-300 Morąg
tel. 89 757 27 05, 512 348 903, e-mail:
kierownik księgarni: Beata Pietras
10% zniżki na podręczniki szkolne
15% zniżki na pozostałe artykuły szkolne i wszystkie pozostałe
 
PH „Junior” Monika Król
ul. Rataja 20, 14-300 Morąg
10 % zniżki przy zakupie całego asortymentu towaru w placówce
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARKETING Henryk Niewiadomski 
Ul. Warmińska 10, 14-300 Morąg
tel. 89 757 53 74, tel. kom. 600 403 853
zniżka w wysokości 20,00 zł za każdą zakupioną tonę opału
 
Salon Meblowy Roman Malinowski
ul. Warmińska 16 A, 14-300 Morąg
tel.692 416 884, 602 387 921
10 % zniżki przy zakupie całego asortymentu towaru w placówce (mebli).
 
Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
MOPS
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
MOPS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-01 14:56:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Wielgolewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-01 14:56:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-18 09:18:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany w KDR od 1 stycznia 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
-
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
-
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-15 12:28:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Szczurowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-15 12:28:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Szczurowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15 12:28:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karta Dużej Rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014 r. poz. 755 ) .

               Do korzystania z programu upoważnione są rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

               Dokumentem identyfikującym członka rodziny jest KARTA DUŻEJ RODZINY , którą z upoważnienia Burmistrza Morga przyznawać będzie  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (po uprzednim złożeniu wniosku o przyznanie Karty – druk do pobrania ze strony internetowej MOPS ) - z siedzibą w Morągu, ul. Dworcowa 9, pok. nr 11,  tel. 89 7574052.

               Karta Dużej Rodziny  przyznawana będzie po okazaniu oryginałów  lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie ( dokumentów tożsamości, aktów urodzenia,  zaświadczenia ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – dot. dzieci w wieku powyżej 18.roku życia, orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, postanowieniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka )

               Członkowie rodziny wielodzietnej informowani będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o przysługujących im uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących  na podstawie programu jak również informacje w tym zakresie publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ( www.bip.morag.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny), MOPS-u ( www.ops-morag.pl  w zakładce Karta Dużej Rodziny ), w mediach lokalnych, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w sołectwach.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Zarachowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zarachowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-16 08:23:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Szczurowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-16 08:23:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Szczurowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-16 10:26:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »