Azbest - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DOTACJA NA USUWANIE AZBESTU W GMINIE MORĄG REALIZACJA - ROK 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 10:05:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 10:05:18
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 10:07:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 10:12:28
Artykuł był wyświetlony: 1932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AZBEST - przyjmowanie wniosków do realizacji w 2014 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-10 08:51:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA AZBEST – Realizacja 2014 ROK!!!

Burmistrz Morąga informuje i ogłasza, że wzorem roku ubiegłego ogłoszony został nabór wniosków na udzielanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania z zakresu usuwania azbestu. 
Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko - mazurskiego, a do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania planowane do realizacji m.in. na obiektach osób fizycznych, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, które zostały uwzględnione w przeprowadzonej w 2011 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Morąg.
 W przypadku, gdy dany obiekt z jakiegoś powodu nie został uwzględniony w inwentaryzacji, właściciel może go także zgłosić w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15% musi ponieść właściciel nieruchomości. Do planowanych kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na uprawnionym składowisku. W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina informuje, że należy wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt. Podkreślić należy, że Gmina przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na azbest, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie nowe poszycie dachowe i skompletowanie wymaganych dokumentów. 
Przedłożony wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Morągu (pok. 35 UM) oraz na stronie www.bip.morag.pl w zakładce „Azbest”. Wnioski do realizacji w roku 2014 należy składać  w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu z dopiskiem “AZBEST” do dnia 07.02.2014 r. i mają odzwierciedlać stan na ten dzień. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2014 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z ww. źródła.
Do wniosku należy dołączyć:
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Morągu - http://bip.morag.pl zakładka ochrona środowiska / azbest).
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, pok. 35, tel. 89 757 22 31 wew. 18.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. FORMULARZ WNIOSKU
2. OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2014-01-10 08:51:35
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Faraś Data wprowadzenia do BIP 2014-01-10 08:51:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2014-01-10 08:52:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2014-01-10 09:52:30
Artykuł był wyświetlony: 2759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg w roku 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-11 07:18:13

UWAGA AZBEST!!!

Burmistrz Morąga informuje i ogłasza, że wzorem roku ubiegłego niebawem uruchomiony zostanie nabór wniosków na udzielanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania z zakresu usuwania azbestu.
Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko - mazurskiego, a do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania planowane do realizacji m.in. na obiektach osób fizycznych, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, które zostały uwzględnione w przeprowadzonej w 2011 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Morąg. W przypadku, gdy dany obiekt z jakiegoś powodu nie został uwzględniony w inwentaryzacji, właściciel może go także zgłosić w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15% musi ponieść właściciel nieruchomości. Do planowanych kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na uprawnionym składowisku.W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina informuje, że należy wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt. Podkreślić należy, że Gmina przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na azbest, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie nowe poszycie dachowe i skompletowanie wymaganych dokumentów.
Przedłożony wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Morągu (pok. 35 UM) oraz na stronie www.bip.morag.pl w zakładce „Azbest”. Wnioski do realizacji w roku 2013 należy składać  w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu z dopiskiem “AZBEST” do dnia 25.01.2013 r. i mają odzwierciedlać stan na ten dzień. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2013 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z ww. źródła.
Do wniosku należy dołączyć:
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Morągu - http://bip.morag.pl zakładka ochrona środowiska / azbest).
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, pok. 35, tel. 89 757 22 31 wew. 18.
                                                                                                                                     /-/ Tadeusz Sobierajski - Burmistrz Morąga

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2013-01-11 07:18:13
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2013-01-11 07:18:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2013-01-11 07:18:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2013-01-11 08:35:44
Artykuł był wyświetlony: 2827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg na lata 2012 - 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-28 09:07:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Wydział KI Data wytworzenia informacji: 2012-02-28 09:07:27
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział KI Data wprowadzenia do BIP 2012-02-28 09:07:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2012-02-28 09:20:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2012-02-28 10:29:15
Artykuł był wyświetlony: 3194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga - Azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-12-28 08:49:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Morąga informuje, że od stycznia 2012 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków na udzielanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadania z zakresu usuwania azbestu. Dofinansowanie adresowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko - mazurskiego, a do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane m.in. na obiektach osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Do planowanych kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, transportu odpadów do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu na uprawnionym składowisku. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych - pozostałe 15% musi ponieść właściciel nieruchomości. W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie dotyczącym zmiany pokrycia dachowego w obrębie poszczególnych sołectw mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina informuje, że należy wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie w 85% koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów. Podkreślić należy, że gmina przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na azbest, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie nowe poszycie dachowe i skompletowanie dokumentów. Przedłożony wniosek powinien zawierać: a) określenie miejsca, gdzie znajdują się odpady zawierający azbest (dokładny adres, numer działki, obręb geodezyjny) b) dane właściciela/właścicieli nieruchomości (imię i nazwisko, telefon do kontaktu) c) powierzchnia/ilość w m2 odpadu zawierającego azbest d) nr PESEL, podpis właściciela Wnioski do realizacji w roku 2012 należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Morągu z dopiskiem “AZBEST” do dnia 27.01. 2012 r. i mają odzwierciedlać stan na ten dzień. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2012 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z ww. źródła. Do wniosku należy dołączyć: Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Morągu - http://bip.morag.pl zakładka ochrona środowiska / azbest). W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, pok. 35, tel. 89 757 22 31 wew. 18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2011-12-28 08:49:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2011-12-28 08:49:00
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2011-12-28 08:50:26
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2011-12-30 08:22:53
Artykuł był wyświetlony: 3389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu