Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:03:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja środowiskowa - Nazwa elementu do którego przynależy - Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. JURKI, na terenie działek nr ewid. 388, 389, 390/1 w obrębie Jurki, o mocy 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania Renata Strzylak
14:03:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie informujące społeczeństwo o wydanej decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy - Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. JURKI, na terenie działek nr ewid. 388, 389, 390/1 w obrębie Jurki, o mocy 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania Renata Strzylak
14:03:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie informujące strony o wydanej decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy - Budowa 1-6 instalacji fotowoltaicznych pn. JURKI, na terenie działek nr ewid. 388, 389, 390/1 w obrębie Jurki, o mocy 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania Renata Strzylak
13:40:57 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MORĄGA z dnia 07 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Morągu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Morągu. Krzysztof Kosowski
11:32:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie informujące społeczeństwo o wydanej decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy - Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN,4 kW z szafkami pomiarowymi do zasilania przepompowni ścieków na działce nr 63/6 obr. Jurki i zabudowy mieszkalnej na działkach nr 63/4, 63/5, 63/,6 63/11 i 63/12, poł. w obr. Jurki Renata Strzylak

Zmiany z dnia: 2024-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:08:27 Edycja elementu informacja WYKAZ ZGROMADZEŃ
(widoczna od 2024-02-07 11:00:00 do 2024-02-12 00:00:00)
Łukasz Sowizdrzał
09:07:29 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ ZGROMADZEŃ
(widoczna od 2024-02-07 11:00:00 do 2024-02-12 00:00:00)
Łukasz Sowizdrzał
09:06:34 Deaktywacja elementu informacja WYKAZ ZGROMADZEŃ
(widoczna od 2024-02-07 11:00:00 do 2024-02-12 00:00:00)
Łukasz Sowizdrzał
09:06:26 Edycja elementu informacja WYKAZ ZGROMADZEŃ
(widoczna od 2024-02-07 11:00:00 do 2024-02-12 00:00:00)
Łukasz Sowizdrzał
09:05:56 Edycja elementu informacja WYKAZ ZGROMADZEŃ
(widoczna od 2023-05-01 11:00:00 do 2023-06-08 00:00:00)
Łukasz Sowizdrzał

Nawigacja między stronami listy informacji