ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2009-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:00:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pozostałe wnioski Administrator Systemu
18:55:24 Upublicznienie elementu informacja Pozostałe wnioski Administrator Systemu
18:46:34 Edycja elementu informacja Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego Administrator Systemu
18:45:46 Edycja elementu informacja Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Administrator Systemu
18:44:36 Edycja elementu informacja Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator Systemu
18:43:10 Edycja elementu informacja Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Administrator Systemu
18:39:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Administrator Systemu
18:37:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator Systemu
18:37:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator Systemu
18:35:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony