Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Promocja projektów unijnych

Szczegóły informacji

Promocja projektów unijnych

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-26 13:54:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014 - 2020"
 
„Kompleksowa termomodernizacja trzech publicznych przedszkoli w Morągu”
Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – ogólny zakres przewiduje:
 • Docieplenie stropodachu
 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem oraz wykonanie elewacji;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • Wymiana obróbek blacharskich – parapety, murki ogniowe;
 • Remont daszków nad wejściem głównym i częścią kuchenną;
 • Remont schodów i podestów wejścia głównego i części kuchennej;
 • Wymiana podbitki wystającej części więźby dachowej;
 • Przeróbka instalacji deszczowej z naprawą i montażem rewizji po termomodernizacji ścian zewnętrznych pod kątem wprowadzenia przerobionych rur spustowych;
 • Przeróbka rur spustowych po termomodernizacji ścian zewnętrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej;
 • Likwidacja luksferów na ścianach zewnętrznych z zaprojektowaniem w to miejsce okien;
 • Wymiana podestu przed wejściem do klatki schodowej;
 • Remont schodów wejściowych i murków oporowych;
 • Likwidacja zsypu na opał;
 • Likwidacja drzwi stalowych wejścia do byłej kotłowni przy zsypie na opał;
 • Wymiana opaski betonowej wokół budynku na opaskę z kostki betonowej POLBRUK;
 • Wymiana nawierzchni istniejących chodników od strony ulicy 11 Listopada;
 • Rozbiórka obudowy śmietnika;
 • Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED;
 • Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz płukanie i regulacja instalacji c.o.
 • Zapewnienie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
Przedszkole Nr 2 w Morągu – ogólny zakres przewiduje:
 • Docieplenie stropodachu wraz z remontem kominów, pokrycia dachowego z papy, obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem oraz wykonanie elewacji;
 • Wymiana stolarki okiennej
 • Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej;
 • Wymiana wejścia głównego do budynku przedszkola;
 • Wymiana obróbek blacharskich – parapety okienne, murki ogniowe;
 • Remont daszka nad wejściem głównym;
 • Przeróbka instalacji deszczowej z naprawą i montażem rewizji po termomodernizacji ścian zewnętrznych pod kątem wprowadzenia przerobionych rur spustowych;
 • Przeróbka rur spustowych po termomodernizacji ścian zewnętrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej;
 • Wymiana podestu przed wejściem głównym do budynku przedszkola oraz dojścia od podestu do chodnika przy ulicy;
 • Wymiana podestu przed drzwiami jednoskrzydłowymi w szczycie budynku od strony ulicy Mickiewicza;
 • Remont tarasów od strony podwórka wraz z wymianą nawierzchni i balustrad ze stali nierdzewnej;
 • Wymiana opaski betonowej wokół budynku na opaskę z kostki betonowej POLBRUK;
 • Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED;
 • Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz płukanie i regulacja instalacji c.o.
 • Zapewnienie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
Przedszkole „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – ogólny zakres przewiduje:
 • Docieplenie stropodachu wraz z naprawą kominów, wymianą pokrycia dachowego z papy, wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych oraz likwidacją naczynia zbiorczego wraz z obudową – pomieszczeniem technicznym na dachu;
 • Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem oraz wykonanie elewacji;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Likwidacja dwóch okien z zamurowaniem otworów w małym budynku na działce 108/1;
 • Zamontowanie nowych krat w oknach piwnicznych w obu budynkach;
 • Likwidacja 4 okien w leżakowniach z wykonaniem w ich miejscu wentylacji pomieszczeń,
 • Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – bez wejścia głównego;
 • Wymiana obróbek blacharskich – parapety okienne, murki ogniowe;
 • Likwidacja schodów z balustradą oraz likwidacja drzwi jednoskrzydłowych stalowych w szczycie budynku od strony ul. Sienkiewicza;
 • Naprawa schodów i podestu z wymianą balustrady na balustradę ze stali nierdzewnej w szczycie budynku od strony ulicy Sienkiewicza – wejście do części kuchennej;
 • Zmniejszenie i przerobienie zsypu na ziemniaki do części kuchennej;
 • Likwidacja wszystkich zsypów na opał i do wyciągu żużla po byłej kotłowni;
 • Naprawa chodów i murków – zejście do byłej kotłowni;
 • Likwidacja luksferów w ścianie na łączniku od strony byłej kotłowni;
 • Likwidacja drzwi stalowych jednoskrzydłowych na łączniku od strony byłej kotłowni z zamurowaniem otworu drzwiowego;
 • Zabezpieczenie fundamentu po kominie – likwidacja ostrych elementów i krawędzi;
 • Zamontowanie balustrad po lewej i prawej stronie przy wejściu głównym do budynku przedszkola – balustrady ze stali nierdzewnej;
 • Wymiana pochwytów przy schodach po lewej i prawej stronie wejścia głównego i po prawej stronie zejścia do piwnicy;
 • Remont daszka nad wejściem głównym;
 • Przeróbka instalacji deszczowej z naprawą i montażem rewizji po termomodernizacji ścian zewnętrznych pod kątem wprowadzenia przerobionych rur spustowych;
 • Przeróbka rur spustowych po termomodernizacji ścian zewnętrznych z wprowadzeniem do przerobionej instalacji deszczowej;
 • Wymiana opaski betonowej wokół budynku na opaskę z kostki betonowej POLBRUK;
 • Remont schodów z podestem wraz z wymianą balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej – wejście główne do budynku;
 • Wymiana drzwi jednoskrzydłowych drewnianych do piwnicy po lewej stronie od wejścia do budynku;
 • Remont daszka nad wejściem głównym – budynek na działce 108/1;
 • Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED;
 • Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz płukanie i regulacja instalacji c.o.
 • Zapewnienie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.
 
Wartość projektu: 3 777 542
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 805 000
Termin realizacji: do 30.11.2018 r.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020"
 
 
 
 
Ze środków powyższego Programu zrealizowaliśmy operację pt.: „Adaptacja i wyposażenie części budynku po byłym sklepie w Niebrzydowie Wielkim na świetlicę wiejską”. Kompleksowe prace budowlane oraz wyposażenie pozwoliły utworzyć w miejscowości funkcjonalne miejsce spotkań. Wartość projektu wynosi: 292 971,99 zł, w tym dofinansowanie: 186 418 zł. Inwestycja została zakończona: grudzień 2017 r.
Elementy zakresu rzeczowego: roboty rozbiórkowe, w tym: sufity, ściany, stolarka drzwiowa wewnętrzna i tynki, posadzki, elewacje, opaskę betonową; Roboty konstrukcyjne, w tym: roboty betonowe, fundament pod blok kominowy, ogrzewanie, roboty murowe, wentylację, konstrukcję zadaszenia podestu wejściowego, ścianki działowe, sufity; Roboty wykończeniowe, w tym: posadzki i podłogi, roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia bloku kominowego, remont elewacji, w tym: cokół, ściany; zagospodarowanie terenu, w tym: opaska wokół budynku, chodnik, podjazd dla niepełnosprawnych, schody zewnętrzne,. Elementem zakresu rzeczowego projektu jest także funkcjonalne wyposażenie świetlicy. W wyniku realizacji przedstawionego zakresu udostępniona świetlica wiejska ma powierzchnię użytkową 116,62 m2. Poniesione nakłady inwestycyjne na zakres określony powyżej przełożą się na utworzenie funkcjonalnego budynku zapewniającego ofertę skierowaną do mieszkańców wsi. Nowoczesna świetlica wiejska wyposażona w sposób umożliwiający organizację różnego rodzaju zajęć dla każdej grupy wiekowej pozwoli zaktywizować i zintegrować mieszkańców.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 20.06.2017 r.
Zakończenie rzeczowe: 20.12.2017 r.
 
PROMOCJA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH/ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013"
 
Do powyższych projektów należą:

WND-RPWM.06.02.02-28-001/08 "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg".
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. Projekt polegał na zakupie 2 nowych funkcjonalnych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Łączno i Strużyna. Całkowita wartość projektu wyniosła 238 320 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 102 549,10 zł.
Kliknij na link i zobacz zakupione w ramach projektu samochody ratowniczo - gaśnicze
WND-RPWM.02.01.04-28-007/08 "Urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Realizacja projektu planowana jest od I kwartału 2009 do III kwartału 2010. Planowane do realizacji obiekty infrastruktury turystycznej ogólnodostępnej w ramach projektu w postaci ciągów pieszo - rowerowych o łącznej długości 1 576,34 mb (rok 2009 - 588,42 mb = 0,58 km; rok 2010 - 987,92 mb = 0,98 km) wraz z odwodnieniem, oświetlenia tychże ciągów w ilości 20 szt.(plus 8 sztuk na molo głównym), ławek 24 szt. (rok 2009), koszy 24 szt. (rok 2009) oraz jednego slipu dla jednostek pływających (rok 2009) o długości 21m przy głównej plaży wpłynie na zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru Półwyspu Kretowiny nad Jeziorem Narie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 307 641,74 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 1 101 354,38 zł.  Kliknij aby obejrzeć zdjęcia po realizacji inwestycji
WND-RPWM.03.01.-28-016/09 "Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1 Inwestycję w infrastrukturę edukacyjną. Realizacja projektu planowana jest w IV kwartale 2009. Projekt realizowany bedzie w 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach zlokalizowanych na terenie Gminy Morag (5 placówek połozonych w miescie oraz 6 zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy). Inwestycja stanowi bardzo kompleksowe podejscie do problemu niedoborów w bazie dydaktycznej szkół objetych projektem. Przedmiotem projektu jest zakup szerokiego zakresu pomocy dydaktycznych. Naleza do nich m.in.: tablice interaktywne wraz z oprzyrządowaniem, multimedialne programy edukacyjne obejmujące różne obszary i poziomy nauczania, sprzęt audiowizualny i informatyczny oraz multimedialny do wykorzystania wyłącznie w celach dydaktycznych, plansze interaktywne, plansze dydaktyczne, mapy, modele (od figur geometrycznych po elementy budowy anatomicznej człowieka), mikroskopy, foliogramy, sztalugi, globusy, syntezatory, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, instrumenty muzyczne oraz inne. Całkowita wartość projektu wynosi 508 921,04 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 343 412,39 zł.
WND-RPWM.06.02.02-28-004/09 "Zakup średniego specjalistycznego pojazdu ratownictwa techniczno - ekologicznego i drogowego dla OSP Żabi Róg w Gminie Morąg" RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 6 Środowisko Przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne. W ramach projektu planuje się zakup w 2010 roku jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ww. jednostki oraz specjalistycznego wyposażenia zgodnego z obowiązującymi wymogami w tym zakresie. Całkowita wartość projektu wynosi 788 616,40 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 497 184,17 zł. Kliknij na link i zobacz zakupione w ramach projektu średni samochód ratowniczo - gaśniczy
 WND-RPWM.04.02-28-019/09 "Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na Osiedlu "Pułaskiego" w Morągu",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Projektowana przebudowa obejmuje istniejące drogi wewnętrzne i parkingi przy budynkach wielorodzinnych łączące sie z ulicami: Kujawska, Pułaskiego, Pomorska i Mickiewicza. W przebudowie przewidziano rozebranie istniejącej i wykonanie nowych nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i chodników znajdujących sie na działkach gminnych, poprawienie odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia do sieci kanalizacji burzowej. Projekt realizowany będzie na wyznaczonym do rewitalizacji obszarze Strefy Śródmieście Miasta Morąga, która to strefa ujęta jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Morąga na lata 2008-2015. Osiedle Pułaskiego i należące do niego ulice Pomorska oraz Pułaskiego znajdują sie w tej lokalizacji i zostały wybrane ze względu na swoje walory społeczno-gospodarcze oraz ze względu na potrzebę poprawy bardzo złego stanu wewnętrznej infrastruktury drogowej na tym obszarze.  Całkowita wartość projektu wynosi 700 558,90 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 490 391,23 zł.
WND-RPWM.04.02-28-020/09 "Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Morągu",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Celem projektu jest budowa systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii bezprzewodowej w Morągu. Planowany do budowy system monitoringu obejmuje swym zasięgiem obszar 6 osiedli mieszkaniowych Morąga (osiedle Stare Miasto, Osiedle Kujawska, Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Pułaskiego, Osiedle Zatorze, Osiedle Kwiatowa), które tworzą jednocześnie 3 strefy wyznaczone w ramach lokalnego programu rewitalizacji (Strefa Stare Miasto, Strefa Śródmieście oraz Strefa Zatorze). Zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz walki z przestępczością i patologiami społecznymi mają bezpośredni wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców. Monitoring wizyjny Miasta Morąga jest ważnym elementem w tworzeniu lokalnych programów prewencyjnych. Lokalizacja kamer w newralgicznych punktach miasta pozwala na całodobową obserwacje i kontrole niebezpiecznych miejsc, umożliwiając jednocześnie pogotowiu ratunkowemu, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej podjecie szybkiej i sprawnej interwencji. Zakup i instalacja zintegrowanych systemów monitoringu w miejscach publicznych znacząco przyczynia sie do poprawy bezpieczeństwa publicznego zarówno osób, jak i mienia, istotnie ogranicza liczbę popełnianych przestępstw i wykroczeń, a niekiedy zupełnie je eliminuje. Monitoring wizyjny miasta będzie ponadto doskonała płaszczyzna współpracy Policji oraz Gminy Morąg kształtująca lokalna politykę bezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu wynosi 292 560,42 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 189 921,96 zł. 
 WND-RPWM.04.02-28-020/10 "Rewitalizacja parku miejskiego w centrum Morąga",  RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Zakres planowanych prac w ramach projektu obejmuje: przebudowę istniejącej zieleni tj. propozycja nowych i likwidacja starych nasadzeń na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni w parku zgodnie z zasadami zakładania parku krajobrazowego; budowę parkingu (po prawej stronie za rzeczka idąc do ul. 3 Maja) wraz z zasadzeniem krzewów okalających przyszły parking; wprowadzenie elementów małej architektury w tym min. ławki, kosze itp.; budowę fontanny; przebudowę "muszli koncertowej" (starej zadaszonej sceny) wraz z otoczeniem w tym placem przed nia włącznie z zakryciem widocznych z placu parkingów, poprzez zasadzenie krzewów; prawidłowe odwodnienie terenu całego parku, tj. dokładne rozpoznanie istniejących warunków gruntowych (badania geologiczne) oraz istniejącej kanalizacji deszczowej, a także ukształtowania terenu i za tym propozycja skutecznego odwodnienia terenu objętego opracowaniem; korektę istniejących alejek oraz przebiegu ciągów pieszych i pieszo - jezdnych wraz z przebudowa nawierzchni, jaka zastosowana będzie na alejkach i ścieżkach rowerowych; lokalizacje miejsc na przenośne (toi-toi) zaplecze sanitarne na terenie parku; usuniecie kortu tenisowego; i przemianowanie go na labirynt dla dzieci; uzupełnienie oświetlenia parkowego (z uwzględnieniem istniejącego); lokalizacje kamer monitoringu wizyjnego w ilości jednej stałej i dwóch przenośnych w ramach innego realizowanego obecnie projektu przez beneficjenta z zakresu rewitalizacji miast; maksymalne zachowanie istniejącego dorosłego drzewostanu i konfiguracji terenu, wykorzystanie istniejących form krajobrazowych; sprawne i funkcjonalne rozwiązania komunikacyjne tj.: ciągi pieszo - jezdne. Całkowita wartość projektu wynosi 6 022 613,59 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 3 462 247,95 zł.  Kliknij, aby zobaczyć wizualizację parku miejskiego.
 
 WND-RPWM.02.01.05-28-003/10 "Adaptacja piwnic XIV - wiecznego ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego"
RPO Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś priotytetowa 2 Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe.
 Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i zagospodarowanie piwnic zabytku na cele wystawienniczo-muzealne i obsługi ruchu turystycznego. W zakresie projektu znajdują sie prace budowlane, instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz elektrycznej oraz wyposażenie. Całkowita wartość projektu wynosi 828 230,13 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 538 349,58 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Faraś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-26 13:22:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-26 13:54:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28 09:14:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17026 raz(y)