Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej - obręb Kruszewnia – Gmina Morąg.

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-26 13:17:12 przez Tomasz Faraś

Akapit nr 1 - brak tytułu

Planowane do budowy drogi gminne znajdują się w ciągu ulicy Szmaragdowej (odcinek 1), ulicy Rumiankowej (odcinek 2 - dokończenie części ulicy) oraz ulicy Perłowej (odcinek 3 - dokończenie części ulicy), stanowią własność Gminy Morąg. Zaprojektowane odcinki ulic przebiegają przez teren rozwijającego się osiedla mieszkalnego. W stanie obecnym znajduje się wyjeżdżona droga gruntowa bez odwodnienia, oświetlenia ulicznego i możliwości bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych, która zapewnia obsługę komunikacyjną dla posesji zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest  na południowo-wschodnim krańcu Morąga pomiędzy ulicą Wróblewskiego a drogą wojewódzką nr 527 relacji Olsztyn-Morąg. Na obszarze opracowania występują sieci i linie wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Na terenie realizacji inwestycji tj. odcinków objętych projektem w latach 2017 - 2018 zrealizowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne przez spółkę wnioskodawcy, co stanowi istotny element w kontynuacji zadania polegającego na budowie nowych dróg na terenie objętym projektem. Brak odwodnienia terenu powoduje znaczne utrudnienia w poruszaniu się osób i pojazdów na terenie na którym powstało oraz buduje się wiele domów mieszkalnych.
Obecnie odcinki dróg to drogi gruntowe.
Zaprojektowano wykonanie:
 • drogi
 • chodników,
 • ścieżek rowerowych
 • zjazdów na posesje
 • sieci kanalizacji deszczowej (z wpustami deszczowymi, w tym krawężnikowymi)
 • sieci oświetlenia ulicznego (z latarniami ulicznymi)
 • skarpy gruntowe i umocnienia krawędzi nasypów i wykopów oraz mur oporowy, obsianie trawą.
 
Wszystkie odcinki objęte wnioskiem mają na całych przebiegach jednakowe parametry techniczne.
W wyniku przebudowy drogi uzyskają wymagane parametry dla drogi publicznej - po budowie Gmina rozpocznie procedurę nadania kategorii dróg gminnych i numerów przedmiotowym odcinkom ulic. Długość łączna planowanych trzech odcinków  dróg: 957,04 mb. Zaprojektowano  budowę nowych ulic objętych wnioskiem o następujących parametrach:
- kategoria ruchu KR2
- drogi lokalne  L
- prędkość projektowa Vp=30km/h.
Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2 / G3)
• 8 cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk TETKA z fazą koloru szarego
• 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa
• 30cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm ułożona dwuwarstwowo 10+20cm
• 40 cm - warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku nośności CBR 25%.
Konstrukcja nawierzchni  chodników i ścieżek rowerowych
• 8 cm - kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru szarego (ścieżki rowerowe kolor czerwony kostka bez fazowa)
• 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
• 10 cm - warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcja nawierzchni jezdni wjazdów bramowych
 • 8 cm -kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru czerwonego
 • 3 cm -podsypka cementowo-piaskowa
 • 15 cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm
 • 10 cm-warstwa odsączająca z piasku
Odwodnienie ulicy i sieć deszczowa
Odwodnienie ulicy do wpustów deszczowych podłączonych do zaprojektowanej kanalizacji  deszczowej.
Sieć oświetlenia ulicznego
Zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi włączona zalicznikowo do istniejącej sieci Inwestora.
Zgodnie z MPZP i w dowiązaniu do wcześniej wykonanych etapów zaprojektowano ulice dwukierunkowe o szerokości 5,0m (2 x 2,50m). Chodniki przyuliczne dwustronne, z wyłączeniem  odcinka ulicy Rumiankowej w Hm 0+71,00-Hm1+22,87), gdzie chodnik zaprojektowano, ze względu na warunki terenowe wyłącznie po stronie prawej. Szerokości chodników generalnie 2,0m. Lokalne przewężenia do szerokości minimalnej 1,25m ze względu na szerokość pasa drogowego.
Wjazdy bramowe w granicach pasa drogowego zaprojektowano o szerokości 3,0m. Lokalizację wjazdów bramowych ustalono w oparciu o wizję w terenie (dla budynków istniejących) i dostępne projekty architektoniczno-budowlane. Dla pozostałych działek zaplanowano lokalizacje wjazdów bramowych w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym.
Promienie łuków na skrzyżowaniach R=6,0 m.
Przekrój normalny ulic
 • pas drogowy  9,0-12,0 m
 • jezdnia 5,0 m
 • chodniki obustronne 2,0 m ( min 1.25m)
 • trawniki zmiennej szerokości
Ze względu na prognozowane małe natężenie dobowe ruchu na osiedlu, wszystkie ulice uznano za równorzędne, podporządkowane tylko w stosunku do drogi wojewódzkiej. Ulice są nieurządzone i oznakowanie nie występuje.
 
W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano progi zwalniające poprzez wyniesienie skrzyżowań wraz z przejściami dla pieszych ulicy Szmaragdowej z ulicą Rumiankową i ulicą Perłową oraz bariery chodnikowe ochronne dla pieszych U-12a koloru szarego. Bariery o długości 72,0m.należy ustawić na chodniku przy projektowanej skarpie  wzdłuż ulicy Szmaragdowej - strona prawa w Hm 1+72,00-Hm 2+44,00 ( przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w rozwiązania zgodne z wytycznymi Ministra Transportu WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4 (oświadczenie o późniejszym dostosowaniu projektu).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Faraś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 13:17:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Faraś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 13:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Faraś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 13:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3007 raz(y)