ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/586/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Morąg
Nr aktu prawnego
LV/702/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Nr aktu prawnego
LV/701/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Morąg w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”
Nr aktu prawnego
LV/700/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024 – 2030
Nr aktu prawnego
LV/699/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/661/23 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LV/698/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LV/697/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LV/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037.
Nr aktu prawnego
LV/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Morąg a Miłakowo dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnego publicznego transporu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w roku 2024.
Nr aktu prawnego
LIV/694/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Morąg a Miłakowo dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023.
Nr aktu prawnego
LIV/693/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji