ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2024 – 2038.
Nr aktu prawnego
LVI/720/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVI/719/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2023-2037.
Nr aktu prawnego
LVI/718/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LVI/717/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością.
Nr aktu prawnego
LV/716/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami
Nr aktu prawnego
LV/707/23 - LV/715/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LV/706/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LV/705/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Morąg w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LV/704/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LV/703/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji