ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KONSULTACJE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, w tym dla Gminy Morąg (tom IV). wraz Prognozą Oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze

Informacja ogłoszona dnia 2015-10-22 19:52:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Morąg, dnia  21.10.2015 r.
 O G Ł O S Z E N I E
            Burmistrz Morąga działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
             Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
             W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
·         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Morągu, 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Morągu 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, pok. nr 35, w godzinach 8.00 – 15.00),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  w terminie
do 13 listopada 2015 r.
·         Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Morąga.
Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 Dokumentacja postępowania, na którą składa się:
1.    Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
2.    wersja do konsultacji społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
jest wyłożona do wglądu w dniach od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu:
http://test.systemdobip.pl/morag_gmina_miejska   w zakładce Ochrona Środowiska
Spotkanie z mieszkańcami dotyczące zagadnień „Planu…” odbędzie się 3 listopada 2015 r. o godzinie 17:00 w Bibliotece Miejskiej w Morągu przy ul. Ogrodowa 16.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Faraś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-22 17:40:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-22 19:52:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26 08:59:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4066 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony