ˆ

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Komunalno - Inwestycyjny


Naczelnik Wydziału: Zenon Jankowski
Tel: 89 757 22 31 wew. 30 

Wydział Komunalno - Inwestycyjny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 
Do zadań Wydziału Komunalno – Inwestycyjnego należy:
 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów dotyczących mienia komunalnego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów.
 3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością spółek gminnych w zakresie gospodarki komunalnej.
 4. Realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych, w tym w szczególności:
  1. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dot. zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
  2. projektowanie przebiegu ulic,
  3. budowa, modernizacja, rekultywacja i ochrona dróg,
  4. zarządzanie drogami gminnymi publicznymi oraz wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy,
  5. określanie zasad szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  6. uzgadnianie projektów przejścia z infrastrukturą techniczną przez gminne drogi publiczne oraz wewnętrzne, stanowiące własność Gminy.
 5. Tworzenie i utrzymanie zieleni miejskiej urządzonej,
 6. Utrzymanie targowisk.
 7. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym cmentarzy wojennych.
 8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami mieszkalnymi:
  1. nadzór nad gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi,
  2. zamiana lokali mieszkalnych,
  3. przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych, w tym socjalnych,
  4. usuwanie skutków samowoli lokalowej,
  5. analiza danych do ustalenia stawek czynszowych oraz opłat za lokale mieszkalne,
 9. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działania Wydziału,
 10. Udział, jako komórka prowadząca, w realizacji przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działania Wydziałów Urzędu,
 11. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami Gminy powołanymi do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
 12. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w obiektach administrowanych przez Urząd.
 13. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem  terenów gminnych oraz oświetleniem dróg w Gminie.
 14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dostawą energii elektrycznej do obiektów gminnych jednostek organizacyjnych, w tym rozliczanie kosztów jej dostarczenia do obiektów administrowanych przez Urząd.
 15. Prowadzenie zagadnień dot. bezdomnych zwierząt, tym nadzór nad funkcjonowaniem gminnego schroniska dla zwierząt oraz zbieraniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku,
 16. Prowadzenie spraw związanych z budową i utrzymaniem pomostów oraz terenów plażowych nad jeziorami.
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Morąg.
 18. Rozliczanie wydatków morąskich osiedli oraz z funduszu sołeckiego w zakresie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-23 14:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-16 09:31:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Szczurowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12 14:18:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »