ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-06 10:11:24 przez Renata Strzylak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z poawierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Wg art. 269 ust.2, ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z opłaty zwolnione są:
  • jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe.
Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne, są obowiązane składać wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta kwartalne oświadczenia dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, mające wpływ na wysokość naliczanych opłat, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w [m2] wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach (art. 272, ust. 8).
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Organ prześle do podmiotu zobowiązanego do  wniesienia opłaty, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji, stosowną informację z naliczeniem wysokości opłaty. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Heba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-06 10:10:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Strzylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-06 10:11:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Strzylak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-06 10:16:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony