ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - z raportem

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-14 08:21:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierający dane o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ – sporządzony w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze późn. zm./ dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi 205 zł.
Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura) – 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Morągu lub bezgotówkowo na rachunek
BANK MILLENNIUM S.A. w Warszawie SWiWT BIG BP LPW PL
numer konta: 94 1160 2202 0000 0000 8261 6631

Miejsce złożenia wniosku:

Punkt informacyjny Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9 14 – 300 Morąg.

Termin załatwienia:

Do 1 miesiąca od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Morągu, pok. nr 25.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./.
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./.

Formularze do pobrania:

1. Wzór wniosku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Żurawiczy Rafa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żurawicz Rafał
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-14 08:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-14 08:21:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-07 13:37:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony