ˆ

Wydział Sportu i Rekreacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Referat Sportu i Rekreacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko Naczelnika Wydziału Sportu i Rekreacji sprawuje Z-ca Burmistrza Leszek Biernacki.
 
Kierownik Referatu Sportu i Rekrecji - Szymon Steć
 
Do zadań Wydziału Sportu i Rekreacji należy:
 
1.    W zakresie Referatu Sportu i Rekreacji:
 1. opracowanie planu imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę oraz jego realizacja,
 2. opracowanie preliminarza wydatków budżetu Gminy w zakresie określonym dla referatu 
 3. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, opracowywanie planów oraz koordynowanie i nadzorowanie ich realizacji,
 4. współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zadań w zakresie sportu,
 5. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach budowy i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 6. planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu i rekreacji finansowanych z budżetu Gminy,
 7. pozyskiwanie środków finansowych na działalność w zakresie sportu i rekreacji,
 8. propagowanie działalności sportowej i rekreacyjnej,
 9. promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 10. aktywizowanie instytucji, stowarzyszeń i klubów na rzecz edukacji sportowej dzieci i młodzieży oraz współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
 11. planowanie i koordynacja rozwoju oraz upowszechnianie form kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych,
 12. przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie sportu i rekreacji,
 13. współdziałanie z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych przy opracowaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 14. współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji gminnych programów,
 15. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych placów zabaw,
 16. prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie tworzenia kąpielisk na terenie Gminy,
 17. rozliczanie wydatków morąskich osiedli oraz z funduszu sołeckiego w zakresie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,
 18. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem stadionem miejskim, boiskami sportowymi, w tym kompleksami „Orlik” (2 obiekty) oraz „Białym Orlikiem”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. W zakresie Referatu - Pływalni „Morąska Perła”:
 1. świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz grupom zorganizowanym,
 2. administrowanie obiektem pływalni i terenem wokół obiektu (zieleń, tereny utwardzone, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, street workout),
 3. prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,
 4. utrzymaniem sprawności sprzętu, urządzeń oraz środków trwałych w obiekcie,
 5. przygotowanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności obiektu,
 6. współpraca z innymi instytucjami i placówkami, których działalność skierowana jest na kulturę fizyczną.
 7. pozyskanie podmiotów, które będą prowadzić działalność usługowo – handlową na terenie obiektu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kalinowski Daniel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-24 07:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-24 08:01:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Wielgolewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03 07:28:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »