ˆ

Biuro Rozwoju Lokalnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Rozwoju Lokalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rozwoju Lokalnego
Kierownik -  Tomasz Faraś
Biuro Rozwoju Lokalnego podlega bezpośrednio Burmistrzowi Morąga
Tel: 89 757 22 31 wew. 18
Do zadań Biura Rozwoju Lokalnego należy:
 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na realizację inwestycji gminnych oraz przedsięwzięć pozainwestycyjnych, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Komunalno-Inwestycyjnym.
 2. Monitorowanie i raportowanie finansowo-rzeczowe efektów wdrażanych programów pomocowych, w ramach przyjętych rozwiązań do utrzymania trwałości obiektów.
 3. Tworzenie i aktualizowanie banku informacji o mieście, ofertach gospodarczych i inwestycyjnych, inicjowanie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość.
 4. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji - gromadzenie dokumentów własnych i obcych, stanowiących o kierunkach rozwoju Gminy, niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych;
 5. Koordynowanie realizacji projektów oraz ich rozliczanie, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań.
 6. Poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań organizacjom pozarządowym , jednostkom podległym Gminie oraz jednostkom pomocniczym, w tym także organizacja spotkań informacyjnych.
 7. Przekazywanie bieżących informacji, w tym możliwości korzystania z dotacji z budżety Gminy oraz możliwości dofinansowania realizacji zadań statutowych organizacji ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
 8. Koordynacja realizacji projektów inwestycyjnych, w tym monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych.
 9. Bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Gminę projektów inwestycyjnych, współfinansowanych pozyskanymi środkami pomocowymi.
 10. Realizacja projektów pozainwestycyjnych (projekty szkoleniowe podnoszące kwalifikacje kadry Urzędu – pozabudżetowe źródła finansowania oraz dla lokalnych środowisk – sołectwa, osiedla, dzieci i młodzież).
 11. Poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami, sektorem prywatnym, inicjowanie i przygotowywanie wstępnych koncepcji działań inwestycyjnych na zasadach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 12. Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi odpowiednimi dla realizowanych projektów.
 13. Przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów o charakterze strategicznym: plan gospodarki niskoemisyjnej, strategia rozwoju, lokalny program rewitalizacji, plany odnowy miejscowości oraz inne pokrewne.
 14. Korelacja lokalnych dokumentów strategicznych z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w kontekście korzystania z funduszy unijnych.
 15. Nawiązywanie współpracy partnerskiej z gminami i regionami z krajów Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych projektów.
 16. Prowadzenie strony (podstrony) internetowej o realizowanych projektach oraz zamieszczanie bieżących informacji na temat możliwości finansowania projektów przez inne podmioty.
 17. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
 18. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na ochronę zabytków.
 19. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na usuwanie azbestu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kalinowski Daniel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-24 07:43:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-24 08:00:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Szczurowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-27 10:09:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »