ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WAŻNE ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH!

Akapit nr 1 - brak tytułu

WAŻNE ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH!

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 1045).

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.
 • Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec 2016 r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

Zmiany w podatku od nieruchomości:

 • Wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem  rewitalizacji.
 • Doprecyzowano pojęcie przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ich zły stan techniczny. Warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji tj. decyzji ostatecznej organu nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub decyzji ostatecznej organu  nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

 • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
 • Rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Zmiany w podatku leśnym:

 • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.
 • Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

W związku z powyższymi zmianami OD 1 STYCZNIA 2016R. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH, któredostępne są w Urzędzie Miejskim w Morągu pok. 28 oraz na stronie internetowej: http://test.systemdobip.pl/morag_gmina_miejska/105/1235/Deklaracje_podatkowe_od_roku_2016/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Żurawicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Żurawicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-17 12:46:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-17 12:47:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-17 13:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego na prowadzenie kawiarni, znajdującego się w budynku pływalni ,,Morąska Perła’’ w Morągu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną

Akapit nr 1 - brak tytułu

Morąg, dn. 09.02.2016r.

 B U R M I S T R Z   M O R Ą G A

 Ogłasza pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego

na prowadzenie kawiarni, znajdującego się w budynku pływalni  ,,Morąska Perła’’ 

w Morągu z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

 Powierzchnia lokalu wynosi:

Kawiarnia z zapleczem i WC-  20,1 m2

Strefa stolików – 43,9 m2 , 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w formie weryfikacji ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

 Oferty można składać do dnia 16.02.2016 r. do godz. 900

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2016 r. o godz.1000

 Regulamin konkursu i wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia oferty są dostępne na stronie internetowej Gminy Morąg w zakładce Aktualności.

 Lokal będący przedmiotem konkursu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 89 757 22 31 (wew. 29)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dariusz Leszczewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Morąga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-09 08:11:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-09 08:18:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16 14:08:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

APELWojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

APEL

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Artura Chojeckiego

do

mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

 

W związku z pojawieniem się niskich temperatur zwracam się do Państwa z apelem
o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, w szczególności osób starszych. Żadna ofiara zasłabnięcia na mrozie nie może pozostać bez pomocy. Nasza natychmiastowa reakcja może zapobiec śmierci z powodu wychłodzenia.

W razie dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 bądź bezpośrednio powiadomić odpowiednie służby:

-        Straż gminna/miejska – nr 986

-        Policja –  nr 997

-        Pogotowie ratunkowe – nr 999

-        nr alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987.

 

W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, medycznej i prawnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Mikłosewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Mikłosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-05 12:40:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-05 12:40:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-05 13:40:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ćwiczenia ogólnokrajowe Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
Burmistrz Morąga informuje, że w związku z ćwiczeniami ogólnokrajowymi Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 13-15 października br. (termin zapasowy 16 październik br.) w godz. 6.00-19.00, zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania na terenie części lub całego województwa polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju. 
Rodzaje alarmów:
ogłoszenie alarmu - sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
odwołanie alarmu – sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.
Prosimy o zachowanie spokoju. 

BURMISTRZ MORĄGA
/-/ Tadeusz Sobierajski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Mikłosewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Mikłosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-12 13:22:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-12 13:22:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-12 15:22:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SEMINARIUM INFORMACYJNE - PROFIL ZAUFANY I USŁUGA SERWAL

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Szczurowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Szczurowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-28 17:39:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-28 17:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-28 19:50:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji