ˆ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu

Akapit nr 1 - brak tytułu


BIURO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Dworcowa 7, 14-300 Morąg
(I piętro, obok siedziby Straży Miejskiej)
 
Biuro czynne:
- poniedziałek – 7:00 - 15:00
- wtorek – 7:00 – 15:00
- środa – 7:00 – 15:00
- czwartek – 7:00 – 15:00
- piątek – 7:00 – 15:00

SŁUŻY POMOCĄ I RADĄ OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM

 
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
ul. Dworcowa 7 14-300 Morąg, tel. 89 757 23 73
Terminy i godziny wizyt u specjalistów po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 89 757 23 73
 • psycholog -  w poniedziałki od godz.16:30-18:30, we wtorki od godz. 18:00 - 20:00,
 • radca prawny – w czwartki, od godz. 16:00 do 18:00
 
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 1. Katarzyna Zarachowicz– przewodnicząca
 2. Ilona Niewiadomska - z-ca przewodniczącego
 3. Natalia Warecha - sekretarz
 4. Iwona Florczak-Osękowska - członek
 5. Barbara Bejnarowicz – członek
 6. Alina Witkowska – członek
 7. Jadwiga Kosieradzka – członek
 8. Marzena Kowalczyk- członek
 9. Bogdan Królikowski – członek
 10. Agnieszka Małecka - członek
 11. Ewa Szczurowska - członek
 12. Danuta Wasilewska – członek
 
Do zadań Komisji należy w szczególności:

1.Inicjowanie działań w zakresie:
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom
 • uzależnionym od alkoholu oraz członków ich rodzin,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
 • psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocąw rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
 • rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
 • rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2.Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
 • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
 • kierowanie na badanie biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
3.Opiniowanie w formie postanowienia wniosków podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

4.Opiniowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

5.Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.
 
Koordynator Giminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -   Ilona Niewiadomska, tel: 89 757 23 73 lub 89 757 22 31 w.23.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Alina Witkowska - Dyrektor MOPS Morąg, tel: 89 757 43 58.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Niewiadomska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-14 14:34:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Niewiadomska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-14 14:34:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Niewiadomska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-08 10:08:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »