ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:45:27 Upublicznienie elementu informacja Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy. Krzysztof Kosowski
« powrót do poprzedniej strony