ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-14 2018-05-22 09:00:00 Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu rozstrzygnięty
 • SIWZ - OK.271.1b.2018 (PDF, 46.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - OK.271.1b.2018 (PDF, 233.3 KiB)
 • Edytowalne załączniki do SIWZ - OK.271.1b.2018 (DOCX, 333.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 28.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_art.92 ust.2 ustawy Pzp (PDF, 59.1 KiB)
2 2018-03-26 2018-04-11 09:00:00 Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu nierozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - OK.271.1.2018 (PDF, 231.5 KiB)
 • SIWZ - OK.271.1.2018 (PDF, 47.5 MiB)
 • Edytowalne załączniki do SIWZ - OK.271.1.2018 (DOCX, 172 KiB)
 • Odp. NR 1 na Pytania do SIWZ - OK.271.1.2018 (PDF, 31.9 KiB)
 • Edytowalny załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OK.271.1.2018 (DOCX, 260.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr OK.271.1.2018 (PDF, 323.6 KiB)
3 2018-02-16 2018-02-27 08:55:00 Usługi geodezyjne - podziały nieruchomości - zapytanie nr 2 w toku
 • Zapytanie ofertowe GR.272.32.2018 (PDF, 937.8 KiB)
 • Zapytanie ofertowe - GR.272.32.2018 - załączniki (PDF, 4 MiB)
 • Ogłoszenie wyników (PDF, 267.3 KiB)
4 2018-02-16 2018-02-26 08:55:00 Usługi geodezyjne - podziały nieruchomości - zapytanie nr 1 w toku
 • Zapytanie ofertowe - GR.272.29.2018 (PDF, 946.8 KiB)
 • Zapytanie ofertowe - GR.272.29.2018 - załączniki (PDF, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie wyników (PDF, 272.1 KiB)
5 2018-02-09 2018-02-26 09:00:00 Profilowanie dróg gruntowych oraz naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych w gminie Morąg w 2018 roku rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.1.2018.DL (PDF, 250 KiB)
 • SIWZ_KI.271.1.2018.DL (PDF, 903.2 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.1.2018.DL (DOCX, 81.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 i 8- STWIORB, tablica określająca skład ramowy optymalnej mieszanki żwirowej (ZIP, 139.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 622.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_art.92 ust.2 ustawy Pzp (PDF, 795.8 KiB)
6 2017-11-23 2017-12-01 09:00:00 Zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Morąg i jej jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.23.2017.PJ (PDF, 226.1 KiB)
 • SIWZ wraz załącznikami KI.271.23.2017.PJ (PDF, 3.3 MiB)
 • Edytowalne załaczniki do SIWZ KI.271.23.2017.PJ (DOCX, 113.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - KI.271.23.2017.PJ (PDF, 119.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianach SIWZ i załączników - KI.271.23.2017.PJ (PDF, 20.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (PDF, 286.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp - sprostowanie (PDF, 349.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Morąg post. nr KI.271.23.2017.PJ - Zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Morąg i jej jednostek organizacyjnych (PDF, 408.8 KiB)
7 2017-10-26 2017-11-13 09:00:00 Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Dworcowej 9 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.24.2017.DL (PDF, 245.8 KiB)
 • SIWZ_KI.271.24.2017.DL (PDF, 1001.9 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.24.2017.DL (DOCX, 65 KiB)
 • Załącznik Nr 7- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (RAR, 151.5 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 295.9 KiB)
8 2017-09-21 2017-10-27 09:00:00 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie w 2018 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.6 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami - OK.271.1.2017.PJ (PDF, 38.4 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - OK.271.1.2017.PJ (XML, 114.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 791.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania (PDF, 81.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 449.5 KiB)
9 2017-09-06 2017-09-14 09:00:00 Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.21.2017.DL (PDF, 204.4 KiB)
 • SIWZ_KI.271.21.2017.DL (PDF, 855.2 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.21.2017.DL (DOCX, 94.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 422.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442.1 KiB)
10 2017-09-04 2017-09-12 08:55:00 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług geodezyjnych polegających na połączeniu siedmiu działek w dwie działki ewidencyjne, podziale trzech działek ewidencyjnych w celu wydzielenia osiemnastu nowych działek oraz wznowieniu i wskazaniu 15 punktów granicznych wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe usługi geodezyjne 4.09.201 (PDF, 3.6 MiB)
 • Wzór formularza oferty (PDF, 444.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 993.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 290.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu