Archiwalne zamówienia publiczne - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-01 2018-08-17 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej w Jędrychówku w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.5.2018.DL (PDF, 783.7 KiB)
 • SIWZ_KI.271.5.2018.DL (PDF, 886.8 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.5.2018.DL (DOCX, 65.1 KiB)
 • Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 1.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr 1 (PDF, 241.7 KiB)
 • Powiadomienie o zmianach w SIWZ NR 1 (PDF, 160.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 95 KiB)
2 2018-06-05 2018-06-20 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej w Jędrychówku unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.3.2018.DL (PDF, 707.4 KiB)
 • SIWZ_KI.271.3.2018.DL (PDF, 798.6 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.3.2018.DL (DOCX, 64.2 KiB)
 • Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót. (ZIP, 1.6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_Nr 1 (PDF, 315.2 KiB)
 • POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ_Nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.3.2018.DL_v1RODO (DOCX, 64.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 630.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 899.9 KiB)
3 2018-05-24 2018-06-08 09:00:00 Modernizacja ulicy wewnętrznej od ulicy Leśnej do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Morągu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - KI.271.2.2018.DL (PDF, 234.2 KiB)
 • SIWZ - KI.271.2.2018.DL (PDF, 801.6 KiB)
 • Edytowalne załączniki do SIWZ - KI.271.2.2018.DL (DOCX, 65.2 KiB)
 • Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 595.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_art.92 ust.2 ustawy Pzp (PDF, 857.7 KiB)
4 2018-05-14 2018-05-22 09:00:00 Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu rozstrzygnięty
 • SIWZ - OK.271.1b.2018 (PDF, 46.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - OK.271.1b.2018 (PDF, 233.3 KiB)
 • Edytowalne załączniki do SIWZ - OK.271.1b.2018 (DOCX, 333.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 28.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_art.92 ust.2 ustawy Pzp (PDF, 59.1 KiB)
5 2018-03-26 2018-04-11 09:00:00 Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w zakresie edukacji informatycznej, językowej i matematycznej w szkołach podstawowych w Morągu nierozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - OK.271.1.2018 (PDF, 231.5 KiB)
 • SIWZ - OK.271.1.2018 (PDF, 47.5 MiB)
 • Edytowalne załączniki do SIWZ - OK.271.1.2018 (DOCX, 172 KiB)
 • Odp. NR 1 na Pytania do SIWZ - OK.271.1.2018 (PDF, 31.9 KiB)
 • Edytowalny załącznik nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OK.271.1.2018 (DOCX, 260.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr OK.271.1.2018 (PDF, 323.6 KiB)
6 2018-02-16 2018-02-27 08:55:00 Usługi geodezyjne - podziały nieruchomości - zapytanie nr 2 w toku
 • Zapytanie ofertowe GR.272.32.2018 (PDF, 937.8 KiB)
 • Zapytanie ofertowe - GR.272.32.2018 - załączniki (PDF, 4 MiB)
 • Ogłoszenie wyników (PDF, 267.3 KiB)
7 2018-02-16 2018-02-26 08:55:00 Usługi geodezyjne - podziały nieruchomości - zapytanie nr 1 w toku
 • Zapytanie ofertowe - GR.272.29.2018 (PDF, 946.8 KiB)
 • Zapytanie ofertowe - GR.272.29.2018 - załączniki (PDF, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie wyników (PDF, 272.1 KiB)
8 2018-02-09 2018-02-26 09:00:00 Profilowanie dróg gruntowych oraz naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych w gminie Morąg w 2018 roku rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.1.2018.DL (PDF, 250 KiB)
 • SIWZ_KI.271.1.2018.DL (PDF, 903.2 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.1.2018.DL (DOCX, 81.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 i 8- STWIORB, tablica określająca skład ramowy optymalnej mieszanki żwirowej (ZIP, 139.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_art.86 ust.5 ustawy Pzp (PDF, 622.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_art.92 ust.2 ustawy Pzp (PDF, 795.8 KiB)
9 2017-11-23 2017-12-01 09:00:00 Zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Morąg i jej jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.23.2017.PJ (PDF, 226.1 KiB)
 • SIWZ wraz załącznikami KI.271.23.2017.PJ (PDF, 3.3 MiB)
 • Edytowalne załaczniki do SIWZ KI.271.23.2017.PJ (DOCX, 113.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - KI.271.23.2017.PJ (PDF, 119.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianach SIWZ i załączników - KI.271.23.2017.PJ (PDF, 20.8 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (PDF, 286.9 KiB)
 • Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp - sprostowanie (PDF, 349.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Morąg post. nr KI.271.23.2017.PJ - Zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Morąg i jej jednostek organizacyjnych (PDF, 408.8 KiB)
10 2017-10-26 2017-11-13 09:00:00 Termomodernizacja budynku MOPS przy ul. Dworcowej 9 unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.24.2017.DL (PDF, 245.8 KiB)
 • SIWZ_KI.271.24.2017.DL (PDF, 1001.9 KiB)
 • Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.24.2017.DL (DOCX, 65 KiB)
 • Załącznik Nr 7- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (RAR, 151.5 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 295.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu