ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Zarządzenie nr 656/17 Burmistrza Morąga z dnia 27 grudnia 2017r.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Morąskiego Domu Kultury

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Kultury

Data udostępnienia: 2017-12-28

Ogłoszono dnia: 2017-12-28 przez Monika Lipka

Termin składania dokumentów: 2018-01-29 00:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie nr 656/17 Burmistrza Morąga z dnia 27 grudnia 2017r.

Zlecający: Urząd Miejski w Morągu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca następujące warunki:
1) ukończyła studia wyższe,
2) posiada przynajmniej 5 lat stażu pracy,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1311).
 
Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie kulturalno – oświatowym, a także doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku do spraw działalności kulturalnej, znające obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych.

V. Wymagane dokumenty:

Wnioski osób o przystąpienie do konkursu powinny zawierać:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) koncepcję funkcjonowania Morąskiego Domu Kultury w Morągu,
4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji, w tym posiadanie kwalifikacji w zakresie kulturalno – oświatowym,
6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1311).
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-29 00:00:00
b. Sposób:
Wnioski o przystąpienie do konkursu należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Morąskiego Domu Kultury w Morągu”, w terminie do 29 stycznia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych Morąskiego Domu Kultury będą udostępnianie w jego sekretariacie w dniach od 28 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 9 lutego 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Lipka Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Lipka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 10:46:26
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-12-28 08:20:01
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 11:58:31
Artykuł był wyświetlony: 574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu