ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds.inwestycji w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunalno Inwestycyjny

Data udostępnienia: 2017-11-08

Ogłoszono dnia: 2017-11-08 przez Alicja Cydejko

Termin składania dokumentów: 2017-11-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Urząd Miejski w Morągu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wykształcenie średnie lub wyższe ogólnobudowlane,
 5. doświadczenie zawodowe – minimum 5 letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów Prawa Budowlanego,
 6. inne wymagania – dobra znajomość procesu inwestycyjnego, biegła obsługa komputera, preferowana znajomość prawa administracyjnego

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie programów, opracowań i planów inwestycji,
2) zlecanie opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych przez wydział oraz pozyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
3) przygotowywanie zleceń i umów na realizowane przez wydział zadania inwestycyjne,
4) bieżący nadzór i współdziałanie z wykonawcami i inwestorami zastępczymi przy realizowanych inwestycjach w zakresie spraw dotyczących Inwestora, jako strony procesu inwestycyjnego,
5) sporządzanie opracowań i sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji, w tym zestawień zaawansowania rzeczowego,
6) udział w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowych realizowanych inwestycji,
7) dokonywanie przeglądów okresowych i gwarancyjnych inwestycji,
8) prowadzenie korespondencji obsługi inwestorskiej, przy realizacji remontów i konserwacji, na zadania przekazane dla wydziału,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych,
10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków,
11) wykonywanie zadań wynikających z zamówień publicznych,
12) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zapobiegania usuwania skutków klęsk żywiołowych,
13) przygotowywanie sprawozdań, ocen i bieżących informacji o realizacji zadań
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. currliculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i doświadczeń
( np. staż pracy)
 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
 2. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o następującej treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z poźn.zm)”,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne , postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-20 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w podwójnych kopertach
( zewnętrzna z adresem, wewnętrzna z napisem „ Nabór – Inspektor ds. Inwestycji”) do dnia 20.11.2017r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu p.nr 30 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg ( liczy się data wpływu do Urzędu).
 
c. Miejsce:
W sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu p.nr 30 lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg ( liczy się data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Cydejko Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja CYdejko Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 08:26:38
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 08:28:21
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 12:29:05
Artykuł był wyświetlony: 776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu