ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Zarządzenie Burmistrza Morąga nr 704/18 z dnia 19 lutego 2018 r.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu

Miejsce pracy: Morąg

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Oświaty i Kultury

Data udostępnienia: 2018-02-19

Ogłoszono dnia: 2018-02-19 przez Monika Lipka

Termin składania dokumentów: 2018-03-23 00:00:00

Nr ogłoszenia: Zarządzenie Burmistrza Morąga nr 704/18 z dnia 19 lutego 2018 r.

Zlecający: Urząd Miejski w Morągu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
    Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca następujące warunki:
1) ukończyła studia wyższe,
2) posiada przynajmniej 5 lat stażu pracy,
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1311).
 
     Preferowane będą osoby posiadające kwalifikacje bibliotekarskie, a także doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku do spraw działalności kulturalnej, znające obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych.

V. Wymagane dokumenty:

    Wnioski o przystąpienie do konkursu powinny zawierać:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu,
4) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji, w tym posiadanie kwalifikacji bibliotekarskich,
6) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311)
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922)".

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-23 00:00:00
b. Sposób:
    Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu” w terminie do 23 marca 2018 r. (liczy się data wpływu oferty, nie data stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

VII. Informacje dodatkowe:

    Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu będą udostępnianie w jej sekretariacie w dniach od 20 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.
 
    Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 10 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Lipka Data wytworzenia informacji: 2018-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Siudak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-20 08:11:11
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-20 08:31:31
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 12:54:49
Artykuł był wyświetlony: 321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu