ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 14315
Statut Gminy 3818
Burmistrz 5426
Rada Miejska 12190
Komisje Rady Miejskiej 7213
Ogłoszenia 105808
Jednostki organizacyjne 16997
Posiadające osobowość prawną 4834
Spółki 3157
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 6164
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 9657
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 8565
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 9212
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 8145
Instytucje Kultury 2424
Miejska Biblioteka Publiczna 54628
Morąski Dom Kultury 7400
Jednostki budżetowe 45210
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3595
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10721
Straż Miejska 5865
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 4078
Osiedla 9797
Sołectwa 10673
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6094
Urząd 35334
Dane podstawowe 15995
Dni i godziny otwarcia 8288
Statut Gminy 4585
Regulamin organizacyjny 4478
Burmistrz Morąga 13066
Kierownictwo urzędu 20749
Wydziały i stanowiska 18826
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 8480
Wydział Finansowo-Budżetowy 6442
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 6253
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11401
Wydział Oświaty i Kultury 7194
Urząd Stanu Cywilnego 8880
Wydział Sportu i Rekreacji 7960
Biuro Rozwoju Lokalnego 7052
Biuro Promocji 2129
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2259
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6400
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3736
Struktura organizacyjna 7370
Kontakt 34027
Przedsiębiorcy 4927
Informacje 3560
Organizacje pozarządowe 90026
Aktualności 9018
Tryb Małych Grantów - art. 19a 26352
Konsultacje Projektów Uchwał 20659
Zespół opiniujący 4220
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 2806
Informacje 7161
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 5979
1% dla OPP w Gminie Morąg 5241
Konkurs Wiedzy o NGO 9207
Programy 538
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 7635
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 3595
Otwarty Konkurs Ofert 2018 1136
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 1313
II Otwarty Konkurs Ofert 849
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 2671
Pełnomocnik-kontakt 1987
Sprawozdania 4055
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 2272
Profilaktyka uzależnień 1125
Ogłoszenia o naborze 104498
Projekty unijne 24554
Rewitalizacja Miasta 16263
Akty prawne 707483
Uchwały Rady Miejskiej 673041
Zarządzenia Burmistrza 584800
Projekty Uchwał 85356
Audyt 7051
Plany audytu 6905
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1853
Majątek i finanse 10803
Budżet Gminy Morąg 59415
Sprawozdania 65916
Ochrona środowiska 22990
Decyzje środowiskowe 2212
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 2263
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 2134
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 861
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 1882
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 727
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 1184
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 337
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 827
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 1049
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 517
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 708
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 614
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 366
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 398
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 47
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 7
Azbest 10543
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 3247
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 2987
Oświadczenia majątkowe 12548
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 39097
Rada Miejska w Morągu 10305
kadencja 2014-2018 9491
kadencja 2010-2014 20385
kadencka 2006-2010 11013
Gospodarka nieruchomościami 24952
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 276160
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 33607
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 147636
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 44650
Wnioski 11592
Szkody łowieckie 111
Kontrole 5381
Strategie, raporty, opracowania 31823
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9451
Obowiązujące Miejscowe Plany i SUiKZP 5487
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 275
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1929
Podatki i opłaty 76180
Zwolnienia z podatku 6078
Zgromadzenia publiczne 4715
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 3156
Zbiórki publiczne 6183
Inne ogłoszenia 88466
Poradnik Interesanta 11641
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 24375
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5366
USC 47262
Ewidencja Ludności 41198
Dowody Osobiste 16341
Handel 7619
Wydział Komunalno Inwestycyjny 15141
Wydział Oświaty i Kultury 23627
Wydział Finansowo-Budżetowy 10117
Zamówienia publiczne 168975
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6730
Zamówienia publiczne aktualne 117610
Zamówienia publiczne w toku 97796
Zamówienia publiczne archiwalne 132930
Wyniki zamówień publicznych 104338
Wyniki innych postępowa 75372
Zapytania ofertowe 119081
Dialog techniczny 414
Sieć szerokopasmowa 4478
Wybory samorządowe - 2018 r. 2830

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4839
Strona główna 161489
Instrukcja korzystania z BIP 5901
O Biuletynie 3920
Rejestr zmian 737052
Redakcja Biuletynu 5725
Instrukcja obsługi 3741
Pliki do pobrania 12823
Mapa serwisu 3980
Powiaty i gminy 5886
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 11518
Słownik pojęć 3304
Dostęp do informacji publicznej 3527
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3750

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 330838
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 6078
Informacje o naborze 170886
Aktualności 122530
Młodociani Pracownicy 18141
Rewolucja Śmieciowa 10822
Karta Dużej Rodziny 11373
e-Urząd 10527
Profil Zaufany 10049
Usługi elektroniczne na ePUAP 10821
STREFA MIESZKAŃCA 5366
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 2756
SERWAL 3847
500 PLUS 6873
Dane osobowe 74
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu