ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 11929
Statut Gminy 2426
Burmistrz 3943
Rada Miejska 8323
Komisje Rady Miejskiej 6093
Ogłoszenia 77708
Jednostki organizacyjne 14872
Posiadające osobowość prawną 4072
Spółki 2503
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 4136
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 6398
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 6209
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 6263
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 4549
Instytucje Kultury 2009
Miejska Biblioteka Publiczna 45910
Morąski Dom Kultury 5393
Jednostki budżetowe 31523
Pozostałe Jednostki Budżetowe 2994
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7165
Straż Miejska 3452
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3296
Osiedla 5548
Sołectwa 7160
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3033
Urząd 27978
Dane podstawowe 9140
Dni i godziny otwarcia 4513
Statut Gminy 3209
Regulamin organizacyjny 2964
Burmistrz Morąga 9845
Kierownictwo urzędu 13671
Wydziały i stanowiska 15583
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5343
Wydział Finansowo-Budżetowy 4306
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 4262
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 7539
Wydział Oświaty i Kultury 4742
Urząd Stanu Cywilnego 4897
Wydział Sportu i Rekreacji 3992
Biuro Rozwoju Lokalnego 3864
Biuro Promocji 985
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 910
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4431
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2690
Struktura organizacyjna 5339
Kontakt 18053
Przedsiębiorcy 3666
Informacje 2110
Organizacje pozarządowe 57983
Aktualności 3878
Tryb Małych Grantów - art. 19a 15820
Konsultacje Projektów Uchwał 10373
Zespół opiniujący 2434
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 1108
Informacje 4162
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 3373
1% dla OPP w Gminie Morąg 2506
Konkurs Wiedzy o NGO 5198
I Otwarty Konkurs Ofert 2016 3815
II Otwarty Konkurs Ofert 2016 1523
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 1715
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 399
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 1218
Pełnomocnik-kontakt 985
Sprawozdania 1376
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 839
Ogłoszenia o naborze 64194
Projekty unijne 15437
Rewitalizacja Miasta 9287
Akty prawne 384184
Uchwały Rady Miejskiej 364493
Zarządzenia Burmistrza 293700
Projekty Uchwał 51270
Majątek i finanse 8005
Budżet Gminy Morąg 35535
Sprawozdania 38207
Oświadczenia majątkowe 8747
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 21234
Rada Miejska w Morągu 7079
kadencja 2014-2018 4266
kadencja 2010-2014 13077
kadencka 2006-2010 6258
Audyt 5025
Plany audytu 3788
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1265
Podatki i opłaty 51688
Zwolnienia z podatku 4184
Ochrona środowiska 15848
Decyzje środowiskowe 1297
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 171
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 327
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 108
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 25
Azbest 4685
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 1786
Gospodarka nieruchomościami 21878
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 191279
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 23030
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 81066
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 17680
Wnioski 5959
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1580
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 153
Kontrole 4120
Strategie, raporty, opracowania 21569
Zamówienia publiczne 89584
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1295
Zamówienia publiczne aktualne 70771
Zamówienia publiczne w toku 54859
Zamówienia publiczne archiwalne 80027
Wyniki zamówień publicznych 51203
Wyniki innych postępowa 31943
Zapytania ofertowe 106536
Zgromadzenia publiczne 2306
Zbiórki publiczne 3522
Inne ogłoszenia 80820
Poradnik Interesanta 9572
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 15804
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3740
USC 35445
Ewidencja Ludności 23173
Dowody Osobiste 9111
Handel 5412
Wydział Komunalno Inwestycyjny 10075
Wydział Oświaty i Kultury 13668
Wydział Finansowo-Budżetowy 6936
Sieć szerokopasmowa 2496

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3479
Strona główna 152199
Instrukcja korzystania z BIP 3801
O Biuletynie 3185
Rejestr zmian 514126
Redakcja Biuletynu 4735
Instrukcja obsługi 2672
Pliki do pobrania 10973
Mapa serwisu 2976
Powiaty i gminy 4640
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 4716
Słownik pojęć 1422
Dostęp do informacji publicznej 1327
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1756

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 241179
Informacje o naborze 119167
Aktualności 110368
Młodociani Pracownicy 11218
Rewolucja Śmieciowa 6594
Karta Dużej Rodziny 6605
e-Urząd 6397
Profil Zaufany 3793
Usługi elektroniczne na ePUAP 5057
STREFA MIESZKAŃCA 2416
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 1236
SERWAL 1503
500 PLUS 3443
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu