ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 12931
Statut Gminy 2937
Burmistrz 4575
Rada Miejska 9656
Komisje Rady Miejskiej 6440
Ogłoszenia 89833
Jednostki organizacyjne 15766
Posiadające osobowość prawną 4384
Spółki 2744
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 5000
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 7815
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 7129
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 7502
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 5957
Instytucje Kultury 2179
Miejska Biblioteka Publiczna 49384
Morąski Dom Kultury 6173
Jednostki budżetowe 37011
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3279
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8439
Straż Miejska 4374
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3573
Osiedla 6666
Sołectwa 8513
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4428
Urząd 30676
Dane podstawowe 11716
Dni i godziny otwarcia 5725
Statut Gminy 3792
Regulamin organizacyjny 3563
Burmistrz Morąga 11144
Kierownictwo urzędu 16140
Wydziały i stanowiska 16744
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6476
Wydział Finansowo-Budżetowy 4942
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 5061
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 9057
Wydział Oświaty i Kultury 5663
Urząd Stanu Cywilnego 6384
Wydział Sportu i Rekreacji 5437
Biuro Rozwoju Lokalnego 4942
Biuro Promocji 1365
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1383
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5261
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3119
Struktura organizacyjna 6179
Kontakt 24004
Przedsiębiorcy 4227
Informacje 2678
Organizacje pozarządowe 70015
Aktualności 5830
Tryb Małych Grantów - art. 19a 19658
Konsultacje Projektów Uchwał 13966
Zespół opiniujący 3072
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 1685
Informacje 5327
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 4497
1% dla OPP w Gminie Morąg 3436
Konkurs Wiedzy o NGO 6480
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 3995
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 1631
Otwarty Konkurs Ofert 2018 17
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 1690
Pełnomocnik-kontakt 1397
Sprawozdania 2307
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 1292
Ogłoszenia o naborze 77447
Projekty unijne 18856
Rewitalizacja Miasta 12355
Akty prawne 516546
Uchwały Rady Miejskiej 479212
Zarządzenia Burmistrza 405205
Projekty Uchwał 62031
Majątek i finanse 9167
Budżet Gminy Morąg 44357
Sprawozdania 48255
Audyt 5946
Plany audytu 4931
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1517
Ochrona środowiska 19212
Decyzje środowiskowe 1772
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 893
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 1041
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 463
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 701
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 354
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 477
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 160
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 273
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 14
Azbest 7326
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 2318
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 685
Oświadczenia majątkowe 10427
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 28223
Rada Miejska w Morągu 8493
kadencja 2014-2018 6437
kadencja 2010-2014 15472
kadencka 2006-2010 8219
Gospodarka nieruchomościami 23116
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 219636
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 26795
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 103260
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 27856
Wnioski 8012
Kontrole 4657
Strategie, raporty, opracowania 26045
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4263
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 205
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 210
Podatki i opłaty 61102
Zwolnienia z podatku 4993
Zgromadzenia publiczne 3221
Zbiórki publiczne 4589
Inne ogłoszenia 84075
Zamówienia publiczne 118563
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3719
Zamówienia publiczne aktualne 86519
Zamówienia publiczne w toku 68565
Zamówienia publiczne archiwalne 96876
Wyniki zamówień publicznych 67789
Wyniki innych postępowa 44828
Zapytania ofertowe 108916
Poradnik Interesanta 10463
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 18994
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4548
USC 39711
Ewidencja Ludności 30347
Dowody Osobiste 12008
Handel 6100
Wydział Komunalno Inwestycyjny 12027
Wydział Oświaty i Kultury 17072
Wydział Finansowo-Budżetowy 8224
Sieć szerokopasmowa 3352
Wybory samorządowe - 2018 r. 755

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4051
Strona główna 155880
Instrukcja korzystania z BIP 4648
O Biuletynie 3549
Rejestr zmian 591942
Redakcja Biuletynu 5215
Instrukcja obsługi 3128
Pliki do pobrania 11696
Mapa serwisu 3429
Powiaty i gminy 5141
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 7054
Słownik pojęć 2203
Dostęp do informacji publicznej 2285
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2763

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 277267
Informacje o naborze 135731
Aktualności 115305
Młodociani Pracownicy 14091
Rewolucja Śmieciowa 8256
Karta Dużej Rodziny 8671
e-Urząd 8063
Profil Zaufany 6480
Usługi elektroniczne na ePUAP 7282
STREFA MIESZKAŃCA 3320
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 1800
SERWAL 2333
500 PLUS 4789
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu