ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 12255
Statut Gminy 2598
Burmistrz 4136
Rada Miejska 8866
Komisje Rady Miejskiej 6202
Ogłoszenia 81758
Jednostki organizacyjne 15170
Posiadające osobowość prawną 4161
Spółki 2568
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 4378
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 6818
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 6486
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 6588
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 4968
Instytucje Kultury 2048
Miejska Biblioteka Publiczna 46606
Morąski Dom Kultury 5629
Jednostki budżetowe 33156
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3075
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7444
Straż Miejska 3663
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3376
Osiedla 5904
Sołectwa 7560
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3452
Urząd 28892
Dane podstawowe 9947
Dni i godziny otwarcia 4865
Statut Gminy 3412
Regulamin organizacyjny 3152
Burmistrz Morąga 10171
Kierownictwo urzędu 14350
Wydziały i stanowiska 15940
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5636
Wydział Finansowo-Budżetowy 4529
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 4522
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 8018
Wydział Oświaty i Kultury 5010
Urząd Stanu Cywilnego 5380
Wydział Sportu i Rekreacji 4485
Biuro Rozwoju Lokalnego 4141
Biuro Promocji 1100
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1044
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4697
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2863
Struktura organizacyjna 5620
Kontakt 20226
Przedsiębiorcy 3851
Informacje 2268
Organizacje pozarządowe 62742
Aktualności 4565
Tryb Małych Grantów - art. 19a 17030
Konsultacje Projektów Uchwał 11391
Zespół opiniujący 2635
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 1256
Informacje 4549
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 3782
1% dla OPP w Gminie Morąg 2818
Konkurs Wiedzy o NGO 5637
I Otwarty Konkurs Ofert 2016 4335
II Otwarty Konkurs Ofert 2016 1672
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 2520
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 785
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 1367
Pełnomocnik-kontakt 1143
Sprawozdania 1635
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 941
Ogłoszenia o naborze 68828
Projekty unijne 16669
Gminna Ewidencja Zabytków 196
Rewitalizacja Miasta 10129
Akty prawne 428509
Uchwały Rady Miejskiej 400437
Zarządzenia Burmistrza 328535
Projekty Uchwał 54824
Majątek i finanse 8367
Budżet Gminy Morąg 38732
Sprawozdania 41946
Audyt 5395
Plany audytu 4181
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1346
Ochrona środowiska 17064
Decyzje środowiskowe 1453
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 377
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 482
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 229
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 191
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 81
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 95
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 45
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 24
Azbest 5534
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 1921
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 118
Oświadczenia majątkowe 9231
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 23477
Rada Miejska w Morągu 7399
kadencja 2014-2018 4838
kadencja 2010-2014 13932
kadencka 2006-2010 6833
Gospodarka nieruchomościami 22290
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 200269
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 24204
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 87437
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 20682
Wnioski 6365
Kontrole 4318
Strategie, raporty, opracowania 22930
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1909
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 173
Podatki i opłaty 54575
Zwolnienia z podatku 4497
Zgromadzenia publiczne 2592
Zbiórki publiczne 3851
Inne ogłoszenia 81897
Zamówienia publiczne 98248
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2072
Zamówienia publiczne aktualne 76154
Zamówienia publiczne w toku 59520
Zamówienia publiczne archiwalne 85749
Wyniki zamówień publicznych 56580
Wyniki innych postępowa 36190
Zapytania ofertowe 107027
Poradnik Interesanta 9850
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 16613
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3953
USC 36734
Ewidencja Ludności 25530
Dowody Osobiste 9977
Handel 5623
Wydział Komunalno Inwestycyjny 10730
Wydział Oświaty i Kultury 14796
Wydział Finansowo-Budżetowy 7387
Sieć szerokopasmowa 2746
Wybory samorządowe - 2018 r. 60

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3660
Strona główna 153311
Instrukcja korzystania z BIP 4009
O Biuletynie 3320
Rejestr zmian 538650
Redakcja Biuletynu 4900
Instrukcja obsługi 2830
Pliki do pobrania 11239
Mapa serwisu 3119
Powiaty i gminy 4798
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5278
Słownik pojęć 1685
Dostęp do informacji publicznej 1587
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2173

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 250071
Informacje o naborze 125016
Aktualności 112046
Młodociani Pracownicy 12174
Rewolucja Śmieciowa 7034
Karta Dużej Rodziny 7151
e-Urząd 6909
Profil Zaufany 4484
Usługi elektroniczne na ePUAP 5866
STREFA MIESZKAŃCA 2691
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 1393
SERWAL 1751
500 PLUS 3798
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu