ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 13783
Statut Gminy 3510
Burmistrz 5074
Rada Miejska 11176
Komisje Rady Miejskiej 6921
Ogłoszenia 100286
Jednostki organizacyjne 16502
Posiadające osobowość prawną 4683
Spółki 3017
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 5790
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 9009
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 8072
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 8622
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 7359
Instytucje Kultury 2307
Miejska Biblioteka Publiczna 52784
Morąski Dom Kultury 6899
Jednostki budżetowe 42104
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3460
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9865
Straż Miejska 5329
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3897
Osiedla 8614
Sołectwa 9834
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5567
Urząd 33561
Dane podstawowe 14626
Dni i godziny otwarcia 7214
Statut Gminy 4301
Regulamin organizacyjny 4139
Burmistrz Morąga 12355
Kierownictwo urzędu 19078
Wydziały i stanowiska 17959
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7610
Wydział Finansowo-Budżetowy 5869
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 5768
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 10434
Wydział Oświaty i Kultury 6576
Urząd Stanu Cywilnego 7825
Wydział Sportu i Rekreacji 6960
Biuro Rozwoju Lokalnego 6355
Biuro Promocji 1788
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1989
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5938
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3506
Struktura organizacyjna 6907
Kontakt 29887
Przedsiębiorcy 4672
Informacje 3237
Organizacje pozarządowe 82646
Aktualności 7978
Tryb Małych Grantów - art. 19a 24200
Konsultacje Projektów Uchwał 18679
Zespół opiniujący 3769
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 2468
Informacje 6588
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 5553
1% dla OPP w Gminie Morąg 4658
Konkurs Wiedzy o NGO 8233
Programy 201
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 6412
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 2891
Otwarty Konkurs Ofert 2018 767
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 722
II Otwarty Konkurs Ofert 477
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 2409
Pełnomocnik-kontakt 1746
Sprawozdania 3385
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 1999
Profilaktyka uzależnień 493
Ogłoszenia o naborze 92576
Projekty unijne 22291
Rewitalizacja Miasta 15238
Akty prawne 633517
Uchwały Rady Miejskiej 590597
Zarządzenia Burmistrza 510388
Projekty Uchwał 75773
Audyt 6636
Plany audytu 6244
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1759
Majątek i finanse 10180
Budżet Gminy Morąg 53945
Sprawozdania 59250
Ochrona środowiska 21719
Decyzje środowiskowe 2055
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 1835
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 1783
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 728
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 1394
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 580
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 925
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 260
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 642
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 643
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 320
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 467
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 359
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 141
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 49
Azbest 9525
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 2975
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 2192
Oświadczenia majątkowe 11625
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 35534
Rada Miejska w Morągu 9634
kadencja 2014-2018 8184
kadencja 2010-2014 18587
kadencka 2006-2010 10099
Gospodarka nieruchomościami 24142
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 254258
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 31183
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 130935
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 38176
Wnioski 10415
Kontrole 5111
Strategie, raporty, opracowania 29983
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7448
Obowiązujące Miejscowe Plany i SUiKZP 2535
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 245
Podatki i opłaty 71118
Zwolnienia z podatku 5689
Zgromadzenia publiczne 4106
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 1322
Zbiórki publiczne 5586
Inne ogłoszenia 86760
Poradnik Interesanta 11137
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 22673
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5087
USC 44309
Ewidencja Ludności 37311
Dowody Osobiste 15019
Handel 7048
Wydział Komunalno Inwestycyjny 14253
Wydział Oświaty i Kultury 21228
Wydział Finansowo-Budżetowy 9488
Zamówienia publiczne 149283
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5516
Zamówienia publiczne aktualne 104198
Zamówienia publiczne w toku 85311
Zamówienia publiczne archiwalne 117817
Wyniki zamówień publicznych 89761
Wyniki innych postępowa 63185
Zapytania ofertowe 114662
Sieć szerokopasmowa 4092
Wybory samorządowe - 2018 r. 1790

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4556
Strona główna 159535
Instrukcja korzystania z BIP 5483
O Biuletynie 3770
Rejestr zmian 680710
Redakcja Biuletynu 5524
Instrukcja obsługi 3524
Pliki do pobrania 12380
Mapa serwisu 3762
Powiaty i gminy 5596
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 9840
Słownik pojęć 2897
Dostęp do informacji publicznej 3096
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3436

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 311073
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 2076
Informacje o naborze 156387
Aktualności 119771
Młodociani Pracownicy 16861
Rewolucja Śmieciowa 10021
Karta Dużej Rodziny 10485
e-Urząd 9690
Profil Zaufany 8857
Usługi elektroniczne na ePUAP 9542
STREFA MIESZKAŃCA 4650
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 2401
SERWAL 3348
500 PLUS 6110
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu