ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 12556
Statut Gminy 2700
Burmistrz 4327
Rada Miejska 9151
Komisje Rady Miejskiej 6279
Ogłoszenia 84874
Jednostki organizacyjne 15393
Posiadające osobowość prawną 4260
Spółki 2638
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 4626
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 7208
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 6743
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 6913
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 5332
Instytucje Kultury 2102
Miejska Biblioteka Publiczna 47789
Morąski Dom Kultury 5842
Jednostki budżetowe 34827
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3163
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7788
Straż Miejska 3912
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3437
Osiedla 6158
Sołectwa 7881
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3833
Urząd 29556
Dane podstawowe 10555
Dni i godziny otwarcia 5137
Statut Gminy 3551
Regulamin organizacyjny 3302
Burmistrz Morąga 10549
Kierownictwo urzędu 15092
Wydziały i stanowiska 16260
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5970
Wydział Finansowo-Budżetowy 4664
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 4742
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 8445
Wydział Oświaty i Kultury 5255
Urząd Stanu Cywilnego 5793
Wydział Sportu i Rekreacji 4836
Biuro Rozwoju Lokalnego 4397
Biuro Promocji 1196
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1146
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4897
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2958
Struktura organizacyjna 5838
Kontakt 21816
Przedsiębiorcy 4028
Informacje 2425
Organizacje pozarządowe 65260
Aktualności 4918
Tryb Małych Grantów - art. 19a 17732
Konsultacje Projektów Uchwał 12024
Zespół opiniujący 2782
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 1372
Informacje 4782
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 4014
1% dla OPP w Gminie Morąg 2979
Konkurs Wiedzy o NGO 5888
I Otwarty Konkurs Ofert 2016 4687
II Otwarty Konkurs Ofert 2016 1776
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 3064
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 1079
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 1434
Pełnomocnik-kontakt 1228
Sprawozdania 1864
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 1022
Ogłoszenia o naborze 71674
Projekty unijne 17499
Rewitalizacja Miasta 10896
Akty prawne 461633
Uchwały Rady Miejskiej 428003
Zarządzenia Burmistrza 355779
Projekty Uchwał 57294
Majątek i finanse 8661
Budżet Gminy Morąg 40854
Sprawozdania 44266
Audyt 5608
Plany audytu 4429
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1403
Ochrona środowiska 17935
Decyzje środowiskowe 1596
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 528
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 672
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 330
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 397
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 203
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 264
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 103
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 108
Azbest 6225
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 2058
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 311
Oświadczenia majątkowe 9737
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 25139
Rada Miejska w Morągu 7799
kadencja 2014-2018 5408
kadencja 2010-2014 14541
kadencka 2006-2010 7312
Gospodarka nieruchomościami 22653
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 207998
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 25185
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 92451
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 23314
Wnioski 6903
Kontrole 4455
Strategie, raporty, opracowania 24112
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2590
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 187
Podatki i opłaty 56813
Zwolnienia z podatku 4663
Zgromadzenia publiczne 2823
Zbiórki publiczne 4089
Inne ogłoszenia 82790
Zamówienia publiczne 105657
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2765
Zamówienia publiczne aktualne 80077
Zamówienia publiczne w toku 62980
Zamówienia publiczne archiwalne 89143
Wyniki zamówień publicznych 59970
Wyniki innych postępowa 38723
Zapytania ofertowe 107761
Poradnik Interesanta 10121
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 17463
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4189
USC 38026
Ewidencja Ludności 27475
Dowody Osobiste 10807
Handel 5800
Wydział Komunalno Inwestycyjny 11169
Wydział Oświaty i Kultury 15642
Wydział Finansowo-Budżetowy 7712
Sieć szerokopasmowa 2976
Wybory samorządowe - 2018 r. 330

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 3815
Strona główna 154342
Instrukcja korzystania z BIP 4227
O Biuletynie 3421
Rejestr zmian 558029
Redakcja Biuletynu 5054
Instrukcja obsługi 2951
Pliki do pobrania 11406
Mapa serwisu 3269
Powiaty i gminy 4942
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5893
Słownik pojęć 1861
Dostęp do informacji publicznej 1875
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2414

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 259874
Informacje o naborze 128152
Aktualności 113412
Młodociani Pracownicy 12780
Rewolucja Śmieciowa 7453
Karta Dużej Rodziny 7726
e-Urząd 7359
Profil Zaufany 5171
Usługi elektroniczne na ePUAP 6317
STREFA MIESZKAŃCA 2882
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 1546
SERWAL 1917
500 PLUS 4170
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu