ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 13335
Statut Gminy 3210
Burmistrz 4798
Rada Miejska 10247
Komisje Rady Miejskiej 6664
Ogłoszenia 94386
Jednostki organizacyjne 16102
Posiadające osobowość prawną 4537
Spółki 2872
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 5357
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 8433
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 7550
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 8007
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 6572
Instytucje Kultury 2230
Miejska Biblioteka Publiczna 50906
Morąski Dom Kultury 6472
Jednostki budżetowe 39069
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3357
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9003
Straż Miejska 4792
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 3727
Osiedla 7391
Sołectwa 9007
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4970
Urząd 31984
Dane podstawowe 13030
Dni i godziny otwarcia 6345
Statut Gminy 4025
Regulamin organizacyjny 3843
Burmistrz Morąga 11686
Kierownictwo urzędu 17303
Wydziały i stanowiska 17260
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6990
Wydział Finansowo-Budżetowy 5349
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 5402
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 9645
Wydział Oświaty i Kultury 6068
Urząd Stanu Cywilnego 6982
Wydział Sportu i Rekreacji 6128
Biuro Rozwoju Lokalnego 5692
Biuro Promocji 1568
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1677
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5571
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3291
Struktura organizacyjna 6549
Kontakt 26243
Przedsiębiorcy 4419
Informacje 2929
Organizacje pozarządowe 75469
Aktualności 6909
Tryb Małych Grantów - art. 19a 21766
Konsultacje Projektów Uchwał 16379
Zespół opiniujący 3355
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 2068
Informacje 5963
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 5034
1% dla OPP w Gminie Morąg 4081
Konkurs Wiedzy o NGO 7246
Programy 6
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 5266
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 2261
Otwarty Konkurs Ofert 2018 269
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 108
II Otwarty Konkurs Ofert 30
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 2051
Pełnomocnik-kontakt 1555
Sprawozdania 2726
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 1664
Profilaktyka uzależnień 24
Ogłoszenia o naborze 82871
Projekty unijne 20182
Rewitalizacja Miasta 13858
Akty prawne 570348
Uchwały Rady Miejskiej 528634
Zarządzenia Burmistrza 455491
Projekty Uchwał 67022
Audyt 6272
Plany audytu 5519
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1639
Majątek i finanse 9620
Budżet Gminy Morąg 48108
Sprawozdania 53195
Ochrona środowiska 20492
Decyzje środowiskowe 1905
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 1346
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 1425
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 587
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 1030
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 446
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 715
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 210
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 469
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 243
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 108
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 166
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 119
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 21
Azbest 8414
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 2611
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 1283
Oświadczenia majątkowe 10957
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 31879
Rada Miejska w Morągu 9050
kadencja 2014-2018 7181
kadencja 2010-2014 16754
kadencka 2006-2010 9098
Gospodarka nieruchomościami 23571
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 234303
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 28839
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 115935
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 32561
Wnioski 9213
Kontrole 4872
Strategie, raporty, opracowania 28137
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 5777
Obowiązujące Miejscowe Plany i SUiKZP 89
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 224
Podatki i opłaty 65424
Zwolnienia z podatku 5285
Zgromadzenia publiczne 3628
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 483
Zbiórki publiczne 5065
Inne ogłoszenia 85382
Poradnik Interesanta 10753
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 20582
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4818
USC 41323
Ewidencja Ludności 33323
Dowody Osobiste 13454
Handel 6442
Wydział Komunalno Inwestycyjny 13104
Wydział Oświaty i Kultury 18932
Wydział Finansowo-Budżetowy 8785
Zamówienia publiczne 132301
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4460
Zamówienia publiczne aktualne 93108
Zamówienia publiczne w toku 75110
Zamówienia publiczne archiwalne 105426
Wyniki zamówień publicznych 77225
Wyniki innych postępowa 52352
Zapytania ofertowe 111154
Sieć szerokopasmowa 3684
Wybory samorządowe - 2018 r. 1203

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4277
Strona główna 157545
Instrukcja korzystania z BIP 5064
O Biuletynie 3649
Rejestr zmian 630890
Redakcja Biuletynu 5341
Instrukcja obsługi 3314
Pliki do pobrania 11977
Mapa serwisu 3584
Powiaty i gminy 5342
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 8063
Słownik pojęć 2536
Dostęp do informacji publicznej 2679
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3104

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 293663
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 649
Informacje o naborze 144047
Aktualności 117022
Młodociani Pracownicy 15461
Rewolucja Śmieciowa 9115
Karta Dużej Rodziny 9600
e-Urząd 8916
Profil Zaufany 7657
Usługi elektroniczne na ePUAP 8326
STREFA MIESZKAŃCA 3910
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 2050
SERWAL 2859
500 PLUS 5402
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu