ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 14547
Statut Gminy 3942
Burmistrz 5585
Rada Miejska 12627
Komisje Rady Miejskiej 7348
Ogłoszenia 109406
Jednostki organizacyjne 17234
Posiadające osobowość prawną 4897
Spółki 3226
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Morągu 6376
Miejskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami w Morągu 10035
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu 8811
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu 9541
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 8479
Instytucje Kultury 2479
Miejska Biblioteka Publiczna 55598
Morąski Dom Kultury 7645
Jednostki budżetowe 46801
Pozostałe Jednostki Budżetowe 3659
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11172
Straż Miejska 6076
Jednostki pomocnicze Gminy Morąg 4158
Osiedla 10305
Sołectwa 11094
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6376
Urząd 36077
Dane podstawowe 16540
Dni i godziny otwarcia 8889
Statut Gminy 4705
Regulamin organizacyjny 4624
Burmistrz Morąga 13445
Kierownictwo urzędu 21475
Wydziały i stanowiska 19330
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 8910
Wydział Finansowo-Budżetowy 6731
Wydział Komunalno-Inwestycyjny 6500
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11888
Wydział Oświaty i Kultury 7550
Urząd Stanu Cywilnego 9507
Wydział Sportu i Rekreacji 8450
Biuro Rozwoju Lokalnego 7414
Biuro Promocji 2320
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2372
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6671
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3833
Struktura organizacyjna 7552
Kontakt 35826
Przedsiębiorcy 5038
Informacje 3686
Organizacje pozarządowe 93773
Aktualności 9398
Tryb Małych Grantów - art. 19a 27305
Konsultacje Projektów Uchwał 21448
Zespół opiniujący 4405
Powołanie Zespołu na kadencję 2015-2018 2917
Informacje 7375
Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym 6160
1% dla OPP w Gminie Morąg 5438
Konkurs Wiedzy o NGO 9569
Programy 707
I Otwarty Konkurs Ofert 2017 8160
II Otwarty Konkurs Ofert 2017 3878
Otwarty Konkurs Ofert 2018 1304
I Otwarty Konkurs Ofert 2018 1592
II Otwarty Konkurs Ofert 1029
wykaz organizacji z siedzibą w Gminie Moragu 2764
Pełnomocnik-kontakt 2075
Sprawozdania 4364
Konkurs wiedzy o Gminie Morąg i samorządzie 2413
Profilaktyka uzależnień 1533
Ogłoszenia o naborze 111229
Projekty unijne 25502
Rewitalizacja Miasta 16711
Akty prawne 741468
Uchwały Rady Miejskiej 701044
Zarządzenia Burmistrza 611218
Projekty Uchwał 90006
Audyt 7241
Plany audytu 7171
Sprawozdania z wykonania plany audytu 1893
Majątek i finanse 11045
Budżet Gminy Morąg 62066
Sprawozdania 69047
Ochrona środowiska 23587
Decyzje środowiskowe 2295
Budowa dwóch budynków inwentarskich (kurnik) 2449
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg 2406
Budowa instalacji fermentacji i destylacji spirytusu surowego 955
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg-Łukta 2177
Budowa budynku inwentarskiego , płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę w ramach zabudowy zagrodowej 58 DJP 812
Budowanie ulic wraz z uzbrojeniem(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) pomiędzy drogą wojewódzką nr 527, a ul. Wróblewskiego IV etap, w Morągu 1333
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 66/1 w obrębie Kruszewnia 385
Budowa budynku inwentarskiego- obory w gospodarstwie rolnym , realizowanego a działkach 281 i 282 w obrębie Słonecznik 938
Chów trzody chlewnej w ilosci 258,72 DJP na działce, nr ewid.19 obręb Słonecznik 1288
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/1 w obrębie Słonecznik 631
Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej realizowanego na działce nr 217/2 w obrębie Słonecznik 821
Przebudowa linni napowietrznej 110 KV Olsztyn-Mątki-Morąg 730
Budowa budynku odchowalni i dwóch obiektów do tuczu brojlera indyczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. nr 430/2 obręb Chojnik 491
Budowa zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan z szcześcioma naziemnymi zbiornikami V- 6700 l każdy, na działce 431/18 obręb Bramka 554
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia 99
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w ob 85
Wydobywanie kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Żabi Róg II" położonego na częsci działek nr 84 i nr 85 obrębu ewidencyjnego Żabi Róg w gminie Morąg. 14
Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178 N Przemysłowa w Morągu 96
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 456 w ob 37
Azbest 10933
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 3359
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 3391
Oświadczenia majątkowe 13009
Kierownictwo Urzędu, osoby wydające decyzje administracyjne i Gminne jednostki organizacyjne 41229
Rada Miejska w Morągu 10645
kadencja 2014-2018 10030
kadencja 2010-2014 21439
kadencka 2006-2010 11589
Gospodarka nieruchomościami 25383
Ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości 286774
Ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 34660
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste 155267
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę 47539
Wnioski 12159
Szkody łowieckie 254
Kontrole 5508
Strategie, raporty, opracowania 32857
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 10298
Obowiązujące Miejscowe Plany i SUiKZP 7218
Moduł SDI - PORTAL MAPOWY GMINA MORĄG 287
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2342
Podatki i opłaty 78705
Zwolnienia z podatku 6270
Zgromadzenia publiczne 5024
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 3757
Zbiórki publiczne 6417
Inne ogłoszenia 89374
Poradnik Interesanta 11888
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 25326
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5497
USC 48580
Ewidencja Ludności 43070
Dowody Osobiste 16929
Handel 7860
Wydział Komunalno Inwestycyjny 15546
Wydział Oświaty i Kultury 24644
Wydział Finansowo-Budżetowy 10384
Zamówienia publiczne 178209
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7240
Zamówienia publiczne aktualne 123603
Zamówienia publiczne w toku 102934
Zamówienia publiczne archiwalne 139515
Wyniki zamówień publicznych 110358
Wyniki innych postępowa 79976
Zapytania ofertowe 121359
Dialog techniczny 873
Sieć szerokopasmowa 4654
Wybory samorządowe - 2018 r. 3357

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3
Statystyka 4977
Strona główna 162417
Instrukcja korzystania z BIP 6070
O Biuletynie 3990
Rejestr zmian 765740
Redakcja Biuletynu 5831
Instrukcja obsługi 3838
Pliki do pobrania 13026
Mapa serwisu 4096
Powiaty i gminy 6005
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 12219
Słownik pojęć 3493
Dostęp do informacji publicznej 3704
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3883

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 339944
Zamówienia poniżej progu 30tyś. euro 8699
Informacje o naborze 178144
Aktualności 124383
Młodociani Pracownicy 18728
Rewolucja Śmieciowa 11154
Karta Dużej Rodziny 11759
e-Urząd 10962
Profil Zaufany 10547
Usługi elektroniczne na ePUAP 11461
STREFA MIESZKAŃCA 5646
STREFA PRZEDSIĘBIORCY 2915
SERWAL 4051
500 PLUS 7218
Dane osobowe 471
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu