ˆ

Aktualności

Lista informacji

Informacja Burmistrza Morąga dotycząca wykonania budżetu Gminy Morąg za 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 13:10:35

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Morągu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 12:31:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Morągu
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Morągu, że:
 
 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Morągu danych osobowych klientów urzędu jest Burmistrz Morąga.   Adres Urzędu Miejskiego w Morągu: 14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email:
 2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Morągu pokój nr 42, tel. 89 757 22 31,  wew. 15. email:
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Morągu ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.
 
 
 
                                                                                                    /-/ Burmistrz Morąga
                                                                                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:31:20
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kosowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:31:26
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kosowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 13:40:34
Artykuł był wyświetlony: 145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza Morąga

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 12:10:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Burmistrza Morąga
 
 
Informuję, że jako Administrator Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Morągu w dniu 22 maja 2018 r. wydałem Zarządzenie Nr 768/18 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Morągu.
 
Od dnia 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Morągu jest Pan Krzysztof Kosowski.
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 1. Adres: Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg
 2. Telefon: 89 757 22 31 wew. 15.
 3. Email:
 
 
     Burmistrz Morąga
/-/ Tadeusz Sobierajski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:10:41
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kosowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:10:46
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kosowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 12:12:21
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 08:58:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Chałkowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Moraga Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 08:58:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 09:03:43
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 09:03:43
Artykuł był wyświetlony: 121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, realizowanego na działce 272 w obrębie Bramka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 14:20:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Żurawicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 14:20:16
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 14:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 14:21:13
Artykuł był wyświetlony: 144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 08:22:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: RDOŚ Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: RDOŚ Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 08:22:39
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 08:23:24
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 08:23:23
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie II Konkursu Konkursu Ofert na wykonanie zadania pt."Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu Gminy Morąg".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 14:36:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Florczak-Osękowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Florczak-Osękowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 14:36:51
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 14:37:20
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 14:37:20
Artykuł był wyświetlony: 225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 - zaktualizowany (2)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-16 14:39:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Zenon Jankowski Data wytworzenia informacji: 2018-05-16 14:39:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Sobierajski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-16 14:39:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Jankowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-16 14:41:15
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Jankowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-16 14:41:15
Artykuł był wyświetlony: 465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 14:21:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Żurawicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 14:21:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 14:22:40
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 14:22:40
Artykuł był wyświetlony: 558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu-Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu Gminy Morąg

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 13:08:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona FLorczak-Osękowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona FLorczak-Osękowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 13:08:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 13:11:09
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:14:40
Artykuł był wyświetlony: 941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja o przyznanej dotacji celowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 10:18:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1667) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla szkół prowadzonych przez Gminę Morąg
 
Nazwa i adres szkoły
Dotacja celowa
Finansowy wkład własny
Koszt całkowity
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
w Morągu
ul. Mickiewicza 25
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu
ul. Żeromskiego 26
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
w Morągu
ul. Wróblewskiego 17
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu
ul. Kajki 2
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto
w Żabim Rogu
Żabi Róg 115A
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Lipka Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Lipka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 10:18:16
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 10:53:19
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 10:55:24
Artykuł był wyświetlony: 1126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu