ˆ

Aktualności

Lista informacji

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowana na działce nr 84/1 w obrębie Kruszewnia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 14:21:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Żurawicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 14:21:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 14:22:40
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 14:22:40
Artykuł był wyświetlony: 551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu-Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu Gminy Morąg

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 13:08:47

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona FLorczak-Osękowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona FLorczak-Osękowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 13:08:47
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 13:11:09
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:14:40
Artykuł był wyświetlony: 933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja o przyznanej dotacji celowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 10:18:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1667) podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla szkół prowadzonych przez Gminę Morąg
 
Nazwa i adres szkoły
Dotacja celowa
Finansowy wkład własny
Koszt całkowity
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
w Morągu
ul. Mickiewicza 25
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu
ul. Żeromskiego 26
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
w Morągu
ul. Wróblewskiego 17
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu
ul. Kajki 2
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto
w Żabim Rogu
Żabi Róg 115A
14-300 Morąg
12 000 zł
3000 zł
15 000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Lipka Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Lipka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 10:18:16
Wprowadził informację do BIP: Barbara Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 10:53:19
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 10:55:24
Artykuł był wyświetlony: 1114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkody łowieckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 09:33:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA BURMISTRZA MORĄGA DOTYCZĄCA SZKÓD ŁOWIECKICH
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia  22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,  informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. w przypadku Gminy Morąg do Burmistrza Morąga.
Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania -
w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Morąg – zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie, dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
            Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo, a organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. W związku tym „przedstawicielem gminy” w myśl ustawy - Prawo łowieckie jest sołtys. 
Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że znowelizowana ustawa – Prawo łowieckie nakłada na SOŁTYSÓW nowe obowiązki wynikające z uczestniczenia w zespole szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, które dotychczas wykonywane były przez przedstawicieli zarządców albo dzierżawców obwodów łowieckich.
Jednocześnie informuję, że nowelizacja ustawy - Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich m.in. dla Sołtysów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr 14, insp. Aleksandra Kalinowska, telefon. 89 757 22 31 wew. 36 w godzinach  pracy Urzędu.
 
 
                                                                                    BURMISTRZ MORĄGA
                                                                                  TADEUSZ SOBIERAJSKI 
           
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Kalinowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 09:33:10
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 09:39:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 13:29:19
Artykuł był wyświetlony: 723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu