Akty prawne - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gospodarki nieruchomościami. XLIII/677/18 - XLIII/690/18 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej oddalenia skargi. XLIII/676/18 Obowiązujący
3 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach geodezyjnych Bramka i Żabi Róg w gminie Morąg, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/459/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 kwietnia 2005 r. XLIII/675/18 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej zmiany Uchwały Nr XXXII/431/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 marca 2005 w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Morąg. XLIII/674/18 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morą. XLIII/673/18 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Morąg o projektach uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg. XLIII/672/18 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu. XLIII/671/18 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych. XLIII/670/18 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XLIII/669/18 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2018 r. XLIII/667/18 - XLIII/668/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu