ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gospodarki nieruchomościami. XXXVIII/567/17 - XXXVIII/575/17 Obowiązujący
2 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. XXXVIII/566/17 Obowiązujący
3 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Morąg. XXXVIII/565/17 Obowiązujący
4 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi. XXXVIII/564/17 Obowiązujący
5 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. XXXVIII/563/17 Obowiązujący
6 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. XXXVIII/562/17 Obowiązujący
7 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morąg na lata 2018 – 2022. XXXVIII/561/17 Obowiązujący
8 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Morąg. XXXVIII/560/17 Obowiązujący
9 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2018 rok. XXXVIII/559/17 Obowiązujący
10 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2018-2027 XXXVIII/558/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu