ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami XXXIII/485/17 - XXXIII/489/17 Obowiązujący
2 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. XXXIII/484/17 Obowiązujący
3 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,, jak również trybu ich pobierania XXXIII/483/17 Obowiązujący
4 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej zmiany Uchwały Nr XXVII/394/16 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Morąg na rok 2017. XXXIII/482/17 Obowiązujący
5 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/15 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29. 04. 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII/481/17 Obowiązujący
6 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/447/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2017 r. XXXIII/480/17 Obowiązujący
7 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji przez Gminę Morąg XXXIII/479/17 Obowiązujący
8 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg 2017r. XXXIII/478/17 Obowiązujący
9 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej zmiany Wielolletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2017-2024. XXXIII/477/17 Obowiązujący
10 2017-05-26 Uchwały Rady Miejskiej nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 552, położonej w obr. nr 3 m. Morąg XXXII/477/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu