ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-08-28 Uchwały Rady Miejskiej nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu. XXXIV/496/17 Obowiązujący
82 2017-08-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały XLIX/816/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych XXXIV/495/17 Obowiązujący
83 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/489/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród nauczycielom, w tym dyrektorom, szkół prowadzonych przez Gminę Morąg XXXIV/494/17 Obowiązujący
84 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. XXXIV/493/17 Obowiązujący
85 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu. XXXIV/492/17 Obowiązujący
86 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 XXXIV/491/17 Obowiązujący
87 2017-08-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2017-2024. XXXIV/490/17 Obowiązujący
88 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami XXXIII/485/17 - XXXIII/489/17 Obowiązujący
89 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. XXXIII/484/17 Obowiązujący
90 2017-06-29 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,, jak również trybu ich pobierania XXXIII/483/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu