Akty prawne - Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/428/17 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów integracyjnych w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg XXXVII/545/17 Obowiązujący
82 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. XXXVII/544/17 Obowiązujący
83 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022 XXXVII/543/17 Obowiązujący
84 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XXXVII/542/17 Obowiązujący
85 2017-11-23 Uchwały Rady Miejskiej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 XXXVII/541/17 Obowiązujący
86 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej zmiany budżetu Gminy Morąg na 2017 r. XXXVII/540/17 Obowiązujący
87 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2017-2024 XXXVII/539/17 Obowiązujący
88 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gospodarki nieruchomościami. XXXVI/533/17 - XXXVI/538/17 Obowiązujący
89 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skarg XXXVI/531/17 - XXXVI/532/17 Obowiązujący
90 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/578/05 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. XXXVI/530/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu