ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skarg. XL/624/18 - XL/625/18 Obowiązujący
12 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie XL/623/18 Obowiązujący
13 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Morąg XL/622/18 Obowiązujący
14 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2018r. XL/621/18 Obowiązujący
15 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg. XL/620/18 Obowiązujący
16 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg XL/619/18 Obowiązujący
17 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Morąg XL/618/18 Obowiązujący
18 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg Obszar Miasta i Tereny Wiejskie, w zakresie obszarów wiejskich gminy. XL/617/18 Obowiązujący
19 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. w Morągu. XL/616/18 Obowiązujący
20 2018-03-29 Uchwały Rady Miejskiej emisji obligacji przez Gminę Morąg. XL/615/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu