ˆ

Ochrona środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PROJEKTY DOKUMENTÓW PO KONSULTACJACH: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, w tym dla Gminy Morąg (tom IV). wraz Prognozą Oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-25 07:45:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2015-11-25 07:45:31
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2015-11-25 07:45:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2015-11-25 07:49:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2015-11-25 10:46:00
Artykuł był wyświetlony: 2722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KONSULTACJE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO, w tym dla Gminy Morąg (tom IV). wraz Prognozą Oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-22 17:40:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Morąg, dnia  21.10.2015 r.

 O G Ł O S Z E N I E

            Burmistrz Morąga działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

             Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

             W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

·         w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Morągu, 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Morągu 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, pok. nr 35, w godzinach 8.00 – 15.00),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  w terminie

do 13 listopada 2015 r.

·         Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Morąga.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

1.    Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

2.    wersja do konsultacji społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

jest wyłożona do wglądu w dniach od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu:
http://test.systemdobip.pl/morag_gmina_miejska   w zakładce Ochrona Środowiska

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące zagadnień „Planu…” odbędzie się 3 listopada 2015 r. o godzinie 17:00 w Bibliotece Miejskiej w Morągu przy ul. Ogrodowa 16.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Faraś Data wytworzenia informacji: 2015-10-22 17:40:45
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2015-10-22 17:40:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Faraś Data udostępnienia informacji: 2015-10-22 19:52:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2015-10-23 13:20:14
Artykuł był wyświetlony: 2807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-12-11 08:53:13
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu