ˆ

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-23 14:17:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Komunalno - Inwestycyjny


Naczelnik Wydziału: Zenon Jankowski
Tel: 89 757 22 31 wew. 30 

Wydział Komunalno - Inwestycyjny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania Wydziału
Do zadań Wydziału Komunalno – Inwestycyjnego należy:
1.     Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów dotyczących mienia komunalnego.
2.     Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów.
3.     Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością spółek gminnych w zakresie gospodarki komunalnej.
4.     Realizacja zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych, w tym w szczególności:
1)    przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dot. zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
2)    projektowanie przebiegu ulic,
3)    budowa, modernizacja, rekultywacja i ochrona dróg,
4)    zarządzanie drogami gminnymi oraz wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy,
5)    określenie zasad szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
6)    uzgadnianie projektów przejścia z infrastrukturą techniczną przez gminie drogi publiczne.
5.     Tworzenie i utrzymanie zieleni miejskiej.
6.     Prowadzenie spraw związanych z ochroną pomników przyrody.
7.     Utrzymanie targowisk.
8.     Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym cmentarzy wojennych.
9.     Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką komunalnymi lokalami mieszkalnymi:
1)    nadzór nad gospodarowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi,
2)    zamiana lokali mieszkalnych,
3)    przygotowanie umów najmu lokali mieszkalnych, w tym socjalnych,
4)    usuwanie skutków samowoli lokalowej,
5)    analiza danych do ustalenia stawek czynszowych oraz opłat za lokale mieszkalne,
10.  Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami Gminy powołanymi do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
11.  Prowadzenie nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynku administracyjnym Urzędu.
12.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem miasta i gminy.
13.  Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska:
1)    zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
2)    wydawanie zezwoleń na wycinanie drzew i krzewów na terenie nie będącym własnością Gminy,
3)    wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
4)    ustanawianie parków miejskich, określanie ich granic oraz sposobów wykonania ochrony,
14.  Zatwierdzenie, w uzgodnieniu z Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, projektów planu zagospodarowania gruntów rolnych w strefach ochronnych.
15.  Nakazywanie wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody.
16.  Prowadzenie zagadnień dot. problemu bezpańskich psów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Kalinowski Daniel Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 14:17:28
Osoba, która odpowiada za treść: Kalinowski Daniel Data wprowadzenia do BIP 2008-10-23 14:17:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-12-16 09:31:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 13:10:59
Artykuł był wyświetlony: 3750 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu