ˆ

Dowody Osobiste

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 08:53:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2018-06-06 08:53:18
Wprowadził informację do BIP: Monika Szczurowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-06 08:54:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-06-06 08:54:11
Artykuł był wyświetlony: 401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dowody Osobiste

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-12-30 11:52:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:

 •  Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • Należy dołączyć 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami
 •  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki)  lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa

Termin i sposób załatwiania:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gmina na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 •  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 •  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 •  Dowody osobiste nieodebrane po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania zostaną unieważnion
        Jeżeli dowód osobisty ma zostać wystawiony dla osoby małoletniej
 • wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny
 • osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat.
 • Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowody są bezpłatne.Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Uchylanie się od obowiązku posiadania i wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Podstawa prawna:

 • ·Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)
 • ·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.( Dz.U., poz.212)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Naczelnik wydziału OS Data wytworzenia informacji: 2009-12-30 11:52:40
Osoba, która odpowiada za treść: Naczelnik wydziału OS Data wprowadzenia do BIP 2009-12-30 11:52:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-12-30 12:18:50
Osoba, która zmieniła informację: Monika Szczurowska Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 07:41:20
Artykuł był wyświetlony: 4887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-12-30 12:01:21

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-12-30 12:18:27
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu