ˆ

Biuro Rozwoju Lokalnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Rozwoju Lokalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-24 07:43:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuro Rozwoju Lokalnego
Kierownik -  Tomasz Faraś
Biuro Rozwoju Lokalnego podlega bezpośrednio Burmistrzowi Morąga
Tel: 89 757 22 31 wew. 18
Do zadań Biura Rozwoju Lokalnego należy:
 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na realizację inwestycji gminnych oraz przedsięwzięć pozainwestycyjnych, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Komunalno-Inwestycyjnym.
 2.  Monitorowanie i raportowanie finansowo-rzeczowe efektów wdrażanych programów pomocowych, w ramach przyjętych rozwiązań do utrzymania trwałości obiektów.
 3. Tworzenie i aktualizowanie banku informacji o mieście, ofertach gospodarczych i inwestycyjnych, inicjowanie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość.
 4. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji.
 5.  Poszukiwanie i przekazywanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań organizacjom pozarządowym , jednostkom podległym Gminie oraz jednostkom pomocniczym, w tym także organizacja spotkań informacyjnych.
 6.  Przekazywanie bieżących informacji, w tym możliwości korzystania z dotacji z budżety Gminy oraz możliwości dofinansowania realizacji zadań statutowych organizacji ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
 7. Koordynacja realizacji projektów inwestycyjnych, w tym monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i gminne jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych.
 8.  Bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Gminę projektów inwestycyjnych, współfinansowanych pozyskanymi środkami pomocowymi.
 9. Realizacja projektów pozainwestycyjnych (projekty szkoleniowe podnoszące kwalifikacje kadry Urzędu – pozabudżetowe źródła finansowania oraz dla lokalnych środowisk – sołectwa, osiedla, dzieci i młodzież).
 10. Poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami, sektorem prywatnym, inicjowanie i przygotowywanie wstępnych koncepcji działań inwestycyjnych na zasadach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 11.  Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami Wdrażającymi i Pośredniczącymi odpowiednimi dla realizowanych projektów.
 12. Przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów o charakterze strategicznym: plan gospodarki niskoemisyjnej, strategia rozwoju, lokalny program rewitalizacji, plany odnowy miejscowości oraz inne pokrewne.
 13.  Korelacja lokalnych dokumentów strategicznych z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w kontekście korzystania z funduszy unijnych.
 14. Nawiązywanie współpracy partnerskiej z gminami i regionami z krajów Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych projektów.
 15. Prowadzenie strony (podstrony) internetowej o realizowanych projektach oraz zamieszczanie bieżących informacji na temat możliwości finansowania projektów przez inne podmioty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu
Osoba, która wytworzyla informację: Kalinowski Daniel Data wytworzenia informacji: 2008-10-24 07:43:11
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga Data wprowadzenia do BIP 2008-10-24 07:43:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-10-24 08:00:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Faraś Data ostatniej zmiany: 2016-03-01 14:24:45
Artykuł był wyświetlony: 3077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Morągu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu